Με την υπ’αρ. 7361/6-5-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 7 της Υ.Α. Α2-718/31-7-14 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.4177/13, στην «ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ Ε.Π.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ – ΛΙΑΝΙΚΗ» , με έδρα στη Νίκαια (Π. Ράλλη 202), επειδή , μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 27-4-2016 από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της προαναφερόμενης εταιρείας που βρίσκεται στην Αργυρούπολη (Αργυρουπόλεως 1) , διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα διετίθετο προς πώληση κιμάς κομένος εκ των προτέρων (μη προσυσκευασμένος ) με πινακίδα πώλησης στην οποία ανεγράφετο «ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΕΓΧΩΡΙΟΣ» 3,48 €, κατά παράβαση του άρθρου 25 παραγρ. 1 της Υ.Α. Α2-718/31-7-14.