Με την υπ’αρ. 13356/2-9-2016 απόφαση της   Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 5 της Υ.Α. Α2-718/31-7-14 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 Ν.4177/13, στην επιχείρηση “ LE POMMIER Ε.Π.Ε.” ( Αγγ. Μεταξά & Δουσμανη 20, Γλυφάδα ), επειδή, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 25-8-2016 από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στο κατάστημα της προαναφερόμενης επιχείρησης (Αγγ. Μεταξά & Δουσμανη 20, Γλυφάδα) , διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν ανέγραφε στον αναρτημένο τιμοκατάλογο του καταστήματος και συγκεκριμένα στην αναρτημένη πινακίδα ενδείξεων για το είδος «ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΒΟΥΤΥΡΟΥ» , ότι το εν λόγω προϊόν ήταν κατεψυγμένο, κατά παράβαση του άρθρου 91 παρ. 4β της Υ.Α. Α2-718/31-7-14.