Με την   υπ’αρ. 21919/ 28-12-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης-Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5.β. της Υ.Α.Α2-718/31-7-14 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 Ν.4177/13, στην επιχείρηση «ΤΑΣΣΙΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ», επειδή, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 21-12-2016 από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στο κατάστημα της προαναφερόμενης επιχείρησης (Ελ. Βενιζέλου 170, στο Παλ. Φάληρο), διαπιστώθηκε ότι στην προαναφερόμενη επιχείρηση, δεν υπήρχε στο σημείο που εκτίθετο προς πώληση το είδος   “Χαλί TIFFANY sempati 3D ” , η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 σε της Υ.Α. Α2-718/31-7-14 .”