Με  την   υπ’ αρ.  13118/19-10-17  απόφαση  της  Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 14 Α του  άρθρου 2 της  Υ.Α. 91354/30-8-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/30-08-17, τεύχος Β΄) σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 2 και το άρθρο 24 παρ.1 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ173/8-8-2013),  στην εταιρεία «Mymarket ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ»   επειδή, ύστερα από έλεγχο πουδιενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 11-10-2017 στο υποκατάστημα- σούπερ μάρκετ  της  ανωτέρω εταιρείας επί της οδού Ασυρμάτου 25 στον Άγιο Δημήτριο, διαπιστώθηκε ότι για το κατεψυγμένο προϊόν  «Τ-6 ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΜΑΡΟΚΟΥ, FAO 34», που διατίθετο σε μεταβλητά βάρη, συσκευασμένο, δεν αναγραφόταν επί της συσκευασίας, ούτε πουθενά αλλού, η τιμή πώλησης  για τη συγκεκριμένη συσκευασία  0,805 gr , παρά μόνο αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό)  σε πινακίδα έμπροσθεν του προϊόντος .