Με την υπ’ αρ. οικ. 5936/4-6-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πρόστιμο ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ(2000 €), βάσει του άρθρου 55 ΠΑΡ.9 του ΦΕΚ 2983/ /30-8- 17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ, για παράβαση του άρθρου 55 παρ.7 της  Υ.Α. με  αρ. 91354/ΦΕΚ 2983/ 30-8-17 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΠΠΥ» προς την επιχείρηση «ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 16 ΓΛΥΦΑΔΑ», διότι η ανωτέρω επιχείρηση δεν προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ανανεώσει ή να επιστρέψει τη  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ στην αρμόδια Υπηρεσία του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.