Με την υπ’αρ. 1220/2-2-17 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ.10 της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.4177/13, στην επιχείρηση «CAFE OMIROU GALLERY – ΧΑΛΕΠΛΗ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» , με έδρα στη Ν. Σμύρνη, επί της οδού Ομήρου 7 , επειδή , μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 24-1-2017 στο κατάστημα καφέ-σνακ μπαρ της ανωτέρω επιχείρησης στην παραπάνω διεύθυνση, διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω επιχείρηση διέθετε έντυπα φύλλα διαμαρτυρίας , τα οποία δεν έφεραν τη σφραγίδα μελάνης της ανωτέρω Υπηρεσίας , κατά παράβαση της παραγράφου 4α του άρθρου 96 της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014.