Με την υπ’ αρ.14414/27-12-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης – Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (2.000,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.7Α της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/ 30-8-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ), σε συνδυασμό  με  το άρθρο 4 παρ. 1, 2 και το άρθρο 22 παρ.1 του Ν.4177/13 στην εταιρεία «ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΑΒΕΕ–ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ»   (Θεομήτορος 50, Άγιος Δημήτριος) επειδή, ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 14-12-2018 στο κατάστημα- κρεοπωλείο  της ανωτέρω εταιρείας  επί της οδού  Θεομήτορος 50 στον Άγιο  Δημήτριο, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα υπήρχε προς πώληση χύμα κιμάς, κομμένος εκ των προτέρων (μη προσυσκευασμένος) με προσθήκη αλατιού 2%  και με πινακίδα έμπροσθεν που ανέγραφε “Παρασκεύασμα από κιμά πρόβειο” κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/ 30-8-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) και η επιχείρηση είναι υπότροπος, καθώς είχε υποπέσει στην ίδια παράβαση στις 29-3-2018