Με την υπ’ αριθμ. 439/20-03-2015 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «Ε. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» που εδρεύει στον Γαλατά Τροιζηνίας για τους κάτωθι λόγους:

Σε αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 11/03/2015 στο υποκατάστημα (Κρεοπωλείο) της εν λόγω επιχείρησης, που βρίσκεται στον Γαλατά Τροιζηνίας, διαπιστώθηκε ότι στην τηρούμενη πινακίδα για το είδος «αρνί γάλακτος» δεν αναγραφόταν η προέλευση, κατά παράβαση του άρθρου 26 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-718/2014.