Με την υπ’ αριθμ. 512/27-03-2015 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΝΤΟΝΜΕΖ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.» που εδρεύει στην Ύδρα για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 19/03/2015 στο κατάστημα (Κρεοπωλείο) της εν λόγω επιχείρησης που βρίσκεται στην Ύδρα, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν η καταγωγή-προέλευση του προϊόντος «μπούτι κοτόπουλο» στην ανηρτημένη πινακίδα πώλησης στην προθήκη-ψυγείο , κατά παράβαση του άρθρου 26 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-718/2014.