Με την υπ’αρ. 9574/23-6-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ(5.000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.3 της ΥΑ Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών(ΔΙΕΠΠΥ)» στην εταιρία “YALCO-ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ-Α.ΜΕΤΑΞΑ 9, ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ” επειδή, ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 28/05/14 στο υποκατάστημα της επιχείρησης «Ι/Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ-ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 69-ΑΙΓΑΙΩΣ 31-357 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ » διαπιστώθηκε ότι το προιόν «ΤΗΓΑΝΙ 24cm FEST GREEN BC 5202260073823» της εταιρίας «YALCO-ΣΩΚΡΑTHΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ&ΥΙΟΣ ΑΕ-Α,ΜΕΤΑΞΑ 9 ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ» έφερε, επί της συσκευασίας την ένδειξη «ECO FRENDLY», χωρίς όμως να υπάρχουν κριτήρια απονομής του ευρωπαικού οικολογικού σήματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία προιόντων, άρα ο προσδιορισμός «ECO» χρησιμοποιείται καταχρηστικά, γεγονός που αποτελεί παράβαση του άρθρου 69 παρ. 1 και 2 της Υ.Α. Α2-861/2013 “Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)”.