Λύση στο πρόβλημα για την πληρωμή αντισταθμιστικών στο Δήμο Φυλής από τον Γιάννη Σγουρό – Μέσα στον Αύγουστο θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο

Λύση στο πρόβλημα με την καταβολή αντισταθμιστικών οφελών στο Δήμο Φυλής έδωσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, με την απόφαση να προσφύγει κατά της πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον ΕΔΣΝΑ, ώστε να ξεμπλοκαριστεί δαπάνη ύψους 3,5 εκ. € για την πληρωμή τους.

Την ίδια στιγμή μετά από πρόταση του κ. Σγουρού και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρευρισκομένων η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ που θα καθόριζε τα αντισταθμιστικά οφέλη, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της νομοθεσίας, αναβλήθηκε λόγω της μικρής παρουσίας εκπροσώπων του Α’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης, των οποίων οι προϋπολογισμοί θα επιβαρυνθούν από την καταβολή των συγκεκριμένων ποσών.

Το Δ.Σ. θα συνεδριάσει ξανά στο τέλος του Αυγούστου προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί εν τω μεταξύ και η μελέτη αναλυτικής κοστολόγησης του ΕΔΣΝΑ στη βάση της οποίας θα καθοριστεί η οριστική τιμή ευρώ ανά τόνο των εισερχομένων απορριμμάτων των Δήμων για το 2013.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Δημήτριος Μπουραΐμης, που ενημέρωσε το Σώμα για τις απόψεις του. Ακολούθησε ένας ειλικρινής διάλογος ενώπιον των μελών του Δ.Σ. και των παρευρισκομένων για το ζήτημα των αντισταθμιστικών. Τέθηκαν ουσιαστικά οι βάσεις, ώστε να γίνει μια νέα αρχή και να υπάρξει σύγκληση απόψεων για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους δύο φορείς.    

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επεσήμανε ότι «Τα αντισταθμιστικά είναι μια ιστορία δεκαετιών που για πρώτη φορά ρυθμίστηκε νομοθετικά από την Πολιτεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης είναι η ευρεία συμμετοχή των εκπροσώπων του Α’ Βαθμού. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι εμείς δεν ψάχνουμε τη φόρμουλα για ψαλίδισμα των αντισταθμιστικών οφελών. Ψάχνουμε τη φόρμουλα της συνεργασίας. Καλούμε τους πάντες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ώστε μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. να έχουμε καταλήξει σε μία ρεαλιστική και υλοποιήσιμη λύση. Και η λύση δεν είναι τα χρέη του ενός να φορτώνονται στην πλάτη του άλλου. Ευθύνες έχει ωστόσο και η Κυβέρνηση, η οποία καλείται να τις αναλάβει και να πάψει να κρύβεται από το πρόβλημα».