Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός :

 

– Στο Ελεγκτικό Συνέδριο η απόφαση για το δικαίωμα προαίρεσης με την οποία διασφαλίζεται η λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης για τα επόμενα τρία χρόνια

 

-Αεροφωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις των ΧΑΔΑ της Αττικής προγραμματίζει ο ΕΔΣΝΑ

Την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που διασφαλίζει τη λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) στη Φυλή για τα επόμενα τρία χρόνια αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο από τον νόμο προσυμβατικό έλεγχο.

Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης αποτελεί μια σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα, επεξεργασίας και ανακύκλωσης συμμείκτων αστικών απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής, από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, που με τη λειτουργία της συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση.

Το εργοστάσιο αυτό βρίσκεται εντός της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Φυλή και έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας 1.200 τόνων απορριμμάτων ανά ημέρα. Κατασκευάσθηκε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – η λειτουργία του ξεκίνησε το 2010 – και αποτελεί υποχρέωση του φορέα να το λειτουργεί συνεχώς, εντάσσοντάς το στη συνολική διαχείριση απορριμμάτων.

Ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας του θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ζητήσει πίσω τα χρήματα που έχει διαθέσει, ενώ η Χώρα μας θα βρεθεί εκτός στόχων ανακύκλωσης απορριμμάτων, για τους οποίους έχει δεσμευθεί. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία από 1-1-2014 θα επιβάλλεται πρόσθετο τέλος ταφής που θα ανέρχεται στα 35 € ανά τόνο κάθε απορρίμματος που θάβεται ενώ μπορεί να έχει υποστεί πρώτα κάποιας μορφής επεξεργασία.

Για τον σκοπό αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε να κάνει χρήση του όρου της αρχικής σύμβασης που προέβλεπε την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης.

«Η κρίση μας είναι στέρεη, καθώς εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον. Άλλες διαδικασίες, όπως είναι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού, θα μας οδηγήσουν σε πολύμηνες καθυστερήσεις που θα επιβαρύνουν και τα οικονομικά του ΕΔΣΝΑ, αλλά και θα ανακόψουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου. Η νομιμότητα των ενεργειών μας θα κριθεί από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας που είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων θα τηρηθούν κατά γράμμα», τόνισε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός.

«Από αέρος» παρακολούθηση των ΧΑΔΑ της Αττικής

Εν τω μεταξύ σε τακτικές αεροφωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις των αποκατεστημένων και υπό αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων της Αττικής προχωρά ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής.

Στόχος των αεροφωτογραφίσεων και βιντεοσκοπήσεων είναι η συστηματική παρακολούθηση των συγκεκριμένων χώρων, προκειμένου μεταξύ άλλων να διασφαλιστεί ότι δεν γίνονται παράνομες αποθέσεις απορριμμάτων.

Σημειώνεται ότι ο ΕΔΣΝΑ έχει προκηρύξει 6 διαγωνισμούς για την αποκατάσταση 11 ΧΑΔΑ στην Αττική και στα Νησιά συνολικού προϋπολογισμού 21,8 εκ. € με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Ήδη ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός έχει υπογράψει τις συμβάσεις για τους τρεις από τους έξι διαγωνισμούς που αφορούν στις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ Σπετσών, Μεθάνων, Αγκιστρίου, Αυλώνα, Γραμματικού, Βαρνάβα και Καλάμου και οι εργασίες ξεκινούν πολύ σύντομα.

Η ολοκλήρωση των διαγωνισμών για την Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της Αττικής και των νησιών συνιστά μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Αττική και την χώρα μας γενικότερα, καθώς σχετικά πρόσφατα ανακοινώθηκε από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα η εκ νέου παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη απόφαση όσον αφορά τους  χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός τόνισε ότι «Οι πρακτικές της ανεξέλεγκτης ρύπανσης και απόρριψης αποβλήτων ανήκουν στο παρελθόν. Οι συγκεκριμένοι χώροι θα επιτηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα πλέον σύγχρονα μέσα, προκειμένου να εντοπίζονται και να αποτρέπονται φαινόμενα παράνομων αποθέσεων. Παιχνίδια με τους ΧΑΔΑ της Αττικής δεν πρόκειται να ανεχτούμε».