Το δρόμο για την εκπόνηση επιδημιολογικής έρευνας για τις επιπτώσεις της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής στους ανθρώπους και το περιβάλλον, άνοιξε σήμερα με απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. Συγκεκριμένα, η ΕΕ ενέκρινε τη δαπάνη για τη διεξαγωγή της επιδημιολογικής έρευνας και αποφάσισε να ζητήσει τη συνδρομή νομικού συνεργάτη στη σύνταξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ενδιαφερόμενους φορείς για τη διεξαγωγή διαγωνισμού με αντικείμενο την εκπόνησή της. Η απόφαση αυτή κατέστη αναγκαία λόγω του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν ανήκει στις συνήθεις διαγωνιστικές διαδικασίες.