Σε ανακοίνωσή του ο τέως Περιφερειάρχης, σε συγχορδία με τα γνωστά «ευαίσθητα» ΜΜΕ, επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα σχετικά με την πρότυπη πράσινη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Γραμματικό, που προωθεί η σημερινή Διοίκηση. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και τεκμηριωμένα, σχετικά με τα εισερχόμενα απόβλητα (δυναμικότητα), που είναι τα μισά σε σχέση με εκείνα που σχεδίαζε η προηγούμενη Διοίκηση, σχετικά με το γεγονός ότι το έργο περιλαμβάνει και μονάδα κομποστοποίησης, σχετικά με το ότι πρόκειται για έργο – πρότυπο με αυστηρότερους και φιλικότερους προς το περιβάλλον περιβαλλοντικούς όρους. 
Όμως αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι η προηγούμενη Διοίκηση ετοιμαζόταν να δημοπρατήσει με ΣΔΙΤ, μόνο τη μονάδα επεξεργασίας για το ποσό των 107 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ποιος λοιπόν υπερτιμολογεί τι; Πρόκειται για αδέξια απόπειρα παραπληροφόρησης ωστόσο scripta manent.
 
Για την ενημέρωση των πολιτών αναφέρουμε ότι: 
 
1.Η σημερινή υπό σχεδίαση / κατασκευή μονάδα έχει τη μισή δυναμικότητα – 60.000 τόνων ετησίως από ό,τι η προηγούμενη, με ΣΔΙΤ, δυναμικότητας 127.000 τ/ε, που δέσμευε το ελληνικό δημόσιο για 27 έτη!
2.Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας σχεδιάζει μια πρότυπη πράσινη μονάδα, όπου θα επεξεργάζεται σε τέτοιο βαθμό τα απορρίμματα, ώστε το τελικό υπόλειμμα να είναι κάτω από 25% της αρχικής ποσότητας και να είναι πλήρως αδρανοποιημένο. Αυτό ουσιαστικά θα εξαλείψει κάθε κίνδυνο ρύπανσης από τον ΧΥΤΥ, ενώ θα παρατείνει τη ζωή του κατασκευασμένου κυττάρου για πάρα πολλά χρόνια, ακυρώνοντας την ανάγκη για κάθε επέκτασή του. Η μονάδα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και να κατασκευασθεί ως Δημόσιο έργο.
3.Το σημερινό έργο στο Γραμματικό, πληροί αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, είναι πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον και ακριβώς λόγω αυτής της ήπιας προσέγγισης επεξεργασίας (κομποστοποίηση), σχεδιάζονται περισσότερες και πιο εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες υλοποιούν ένα πραγματικά πράσινο εργοστάσιο.
4.Είναι ατυχής η όποια σύγκριση της μονάδας του Γραμματικού με εκείνη της Ηπείρου, καθόσον πρόκειται για δύο μονάδες με διαφορετικό στόχο και αποτελέσματα. Δεν μπαίνει στην ίδια ζυγαριά ένα εργοστάσιο με τελικό υπόλειμμα 40% (Ήπειρος), με ένα εργοστάσιο που σχεδιάζεται ώστε το τελικό υπόλειμμά του να είναι το μισό σε σχέση με εκείνο της Ηπείρου. Γίνεται αναφορά στο ίδιο “tonnage” επεξεργασίας (80.000 τόνοι), όταν το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο στο Γραμματικό από τους 80.000 τόνους, οι 20.000 είναι αντικείμενο επεξεργασίας μέσω κομποστοποίησης, ενώ στο άλλο αυτοί ανέρχονται μόλις σε 8.000!
5.Δεν υπάρχει καμία υπερκοστολόγηση του έργου. Ο προϋπολογισμός, που δόθηκε το καλοκαίρι είναι 40εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, η τελευταία απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναφέρεται σε 48εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η αύξηση που προέκυψε, όπως σαφώς αναφέρεται στην Απόφαση 483/2016 της ΕΕ, με την οποία εγκρίθηκε η προμελέτη για την κατασκευή Μονάδας στο Γραμματικό, η μεταβολή του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού σε σχέση με την προηγούμενη Απόφαση 364/2016, οφείλεται στο προφανές γεγονός ότι στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα των εν λόγω αποφάσεων συντάχθηκε προμελέτη που καθόρισε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον προϋπολογισμό. Όπως μάλιστα αναφέρεται στην προαναφερόμενη Απόφαση 483/2016, ισχύει το απολύτως λογικό: «…Η ως άνω προμελέτη συντάχθηκε, προκειμένου να είναι ώριμο το έργο και να μην τεθεί εν κινδύνω η χρηματοδότησή του, είναι δε ιδιαίτερα κρίσιμη για την υλοποίηση του υπό έγκριση ΠΕΣΔΑ…». Ας μην αναζητά λοιπόν ο τέως Περιφερειάρχης κάποια «λογικοφανή αιτιολόγηση», αρκεί να διαβάσει με λίγο προσοχή την Απόφαση 483/2016.