Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 12 Δεκεμβρίου 2014, οπότε και συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, στις 26 Νοεμβρίου 2014. 

 1. Με την επιστολή της, στις 2 Οκτωβρίου 2014, προς τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια, η Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, Ρένα Δούρου, θέτει τις βάσεις και παρουσιάζει τις προτεραιότητες της νέας φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων. «Ήλθε η ώρα της συνδυασμένης δράσης Περιφέρειας Αττικής και Δήμων στη βάση της σταθερής μας θέσης πως στην κλίμακα της ιεράρχησης της διαχείρισης, δηλαδή της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της άλλου είδους ανάκτησης, της διάθεσης, την απόλυτη προτεραιότητα έχουν τα πρώτα στάδια».
 2. Κατάργηση, 29 Δεκεμβρίου 2014, από την ΕΕ, των σχεδιαζόμενων από την προηγούμενη διοίκηση φαραωνικών έργων και της λογικής των εγγυημένων ποσοτήτων απορριμμάτων, με την ακύρωση των τεσσάρων διαγωνισμών με αντικείμενο τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στις Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής με ΣΔΙΤ. Δικαίωση των πολυετών αγώνων των τοπικών κοινωνιών, των εργαζόμενων στους ΟΤΑ και των κοινωνικών κινημάτων. «Το ισχύον ΠΕΣΔΑ συντηρεί τη διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων και επιβάλλει την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής ως εσαεί κύριο υποδοχέα του 85% των παραγομένων αποβλήτων. Το σχέδιο των 4 ΜΕΑ υπηρετεί ακριβώς αυτή τη στρατηγική επιλογή», τόνισε η Περιφερειάρχης, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, κατά την εισήγησή της. 
 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, στη συνεδρίαση της  30.1.2015, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή της στη μεθόδευση των απερχόμενων Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για τη μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης,αλλά και από κάθε άλλη περιοχή εκτός Αττικής, στο ΧΥΤΑ Φυλής.
 4. Διοργάνωση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, από τις 12 ως τις 14 Φεβρουαρίου 2015, Διεθνούς Συνεδρίου για τη “Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική”, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας.
 5. Άμεση προώθηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να αποφευχθούν τα πρόστιμα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε εφαρμογή του προγράμματος για την αλλαγή της φιλοσοφίας της διαχείρισης των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα η πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», υπέγραψε στις 29 Απριλίου 2015 τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου και του δήμου Ύδρας σχετικά με την αποκατάσταση ΧΑΔΑ και την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδας διάθεσης υπολειμμάτων του δήμου Ύδρας.
 6. Μείωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, των αντισταθμιστικών οφελών που καταβάλλουν οι ΟΤΑ (στη βάση του άρθρου 17 του ν. 4164/13) με στόχο την «εκλογίκευση των αντισταθμιστικών εισφορών» και τον «εξορθολογισμό των δαπανών του ΕΔΣΝΑ, στο πλαίσιο του νέου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων»  που επιτυγχάνει τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης δήμων και δημοτών.
 7. Απόφαση της ΕΕ να προχωρήσει, κατά το μεταβατικό διάστημα της διαδικασίας απομάκρυνσής του, στην παραχώρηση χρήσης του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων του Συνδέσμου, άμεσα, με την πιο ανοικτή μορφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την πλειοδοτική δημοπρασία και με τριπλό κέρδος: Α) να εισπράξει ο Σύνδεσμος από το νέο ανάδοχο τα επόμενα τρία χρόνια περίπου 4 εκατομμύρια και να αποφευχθεί στο μέλλον να «μπει μέσα» περίπου 11.5 εκατομμύρια όπως είχε συμβεί με την εφαρμογή της προηγούμενης σύμβασης. Β) Να απαλλαγεί ο Σύνδεσμος από το βραχνά των ανείσπρακτων οφειλών. Γ) να μειωθεί κατά περίπου 5% το κόστος που πληρώνουν οι Υγειονομικές Μονάδες, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 1.7 ευρώ ανά κιλό.
 8. Απόφαση (067/15 Α.Ε.Ε./20-03-2015) της ΕΕ για τη σύσταση «Επιτροπής για την Απομάκρυνση του Αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών – επικίνδυνων αποβλήτων», με αποκλειστικό και μοναδικό αντικείμενο την ενδελεχή εξέταση όλων των ζητημάτων και των πτυχών που άπτονται της ανάγκης απομάκρυνσης του, μοναδικού στη χώρα, Αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών – επικίνδυνων αποβλήτων, από τον αστικό ιστό. «Συγκεκριμένα η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει νέους, ασφαλείς χώρους εγκατάστασης, προϋποθέσεις, κόστη, διαδικασίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλει η ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, έτσι ώστε οι νέες εγκαταστάσεις να πληρούν όλες τις σύγχρονες, τεχνολογικές προϋποθέσεις και να σηματοδοτούνται ως ειδικοί βιομηχανικοί χώροι υψηλής ασφάλειας».
 9. Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “TINOS 2015 3rd International Conference on Sustainable Solid Waste Management” που διοργάνωσε, τον Ιούλιο 2015, το ΕΜΠ σε συνεργασία με το Δήμο Τήνου και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Κόμποστ (European Compost Network). Παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας και οι υπάλληλοι Μαρία Μανιάτη και Παντελής Καρακάσης  που παρουσίασαν τη Μελέτη τους “feasibility study carried out for the island of Hydra”, την οποία εκπόνησαν με τη συμβολή της Γ. Ασημακοπούλου.
 10. Σύνταξη και αποστολή από την ΕΕ, στις 3 Απριλίου 2015, του Οδηγού Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) στους Δήμους της Αττικής. Στόχος είναι η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων να γίνεται στο επίπεδο του Δήμου, με συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση.
 11. Δρομολόγηση της δεύτερης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής, με εκπόνηση μελέτης από Ομάδα Εργασίας από το επιστημονικό δυναμικό του ΕΔΣΝΑ. Αναθεώρησης πλήρως εναρμονισμένης με το νέο ΕΣΔΑ, με έμφαση στην πρόληψη, τη μείωση, την ανακύκλωση, την επανάχρηση, την κομποστοποίηση. Στις 5 Αυγούστου, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Στις 28 Αυγούστου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Στις 8 Οκτωβρίου 2015, στην ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης τη λήψη απόφασης για τη 2η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Αττικής (άρ.35 του ν. 4042/2012 – ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-02-2012), το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφασίζει να προχωρήσει στη διαδικασία.
 12. Σύμφωνα με τον υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, τίθεται με σαφήνεια οριστικό τέλος, με σαφές χρονοδιάγραμμα, στο έκτρωμα του ΧΥΤΑ Φυλής, και τούτο γιατί πρόκειται για πλήρως χρεοκοπημένο μοντέλο: «Οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασής του και ενεργοποίησή του (σσ: του σχεδίου αποκατάστασης) με την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων».
 13. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, απέστειλαν στον ΕΔΣΝΑ Τοπικά Σχέδια Αποκεντρωμένης Διαχείρισης αποβλήτων 61 Δήμοι (που αντιστοιχούν στο 96% των παραγόμενων απορριμμάτων της Αττικής και στο 93% των 66 δήμων της), πολλοί εκ των οποίων προχωρούν στην εξειδίκευση των Σχεδίων τους. Τα ΤΣΔΑ θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του ΠΕΣΔΑ.
 14. Ανάδειξη του ζητήματος της αποτελεσματικής φύλαξης του χώρου της ΟΕΔΑ Φυλής, με συνεργασία Διοίκησης και εργαζομένων, μέσα από τη διεκδίκηση ενεργοποίησης της σχετικής δέσμευσης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 15. Πρόσληψη γιατρού εργασίας και πρόβλεψη δαπάνης, στον προϋπολογισμό του 2016, ιατρικών εξετάσεων για το σύνολο των εργαζομένων του συνδέσμου. Επίσης ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας όπου αυτό απαιτείται.
 16. Παραίτηση από ένδικα μέσα, που είχαν ασκηθεί από την προηγούμενη διοίκηση, κατά δικαστικών αποφάσεων που δικαίωναν 130 εργαζόμενους, αναγνωρίζοντας ότι συνδέονται με τον σύνδεσμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συστήνοντας  παράλληλα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)  145 προσωποπαγείς θέσεις  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 17. Σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία φύλαξης χώρων ΧΥΤΑ Φυλής.
 18. Σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την απομάκρυνση παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) που είχαν απομείνει από το 2007.
 19. Πρόβλεψη δαπάνης στον προϋπολογισμό του συνδέσμου του 2016 επιδημιολογικής μελέτης στην ευρύτερη περιοχή της ΟΕΔΑ Φυλής.
 20. Σε εξέλιξη η ανακατασκευή οδού πρόσβασης ΟΕΔΑ Φυλής.
 21. Ολοκλήρωση διαδικασιών απόκτησης για πρώτη φορά άδειας λειτουργίας του ΕΜΑ μετά τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, επέκταση και αναβάθμιση πυροπροστασίας και ανανέωση – παράταση περιβαλλοντικών όρων.
 22. Αναβάθμιση των υποδομών των ΕΔΣΝΑ : αντικατάσταση παλαιού και επί σειρά ετών επικίνδυνου ασανσέρ, ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας εγκατάστασης κλιματισμού κεντρικών γραφείων, προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και ελλιπούς υπάρχοντος στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, καταγραφή του εξοπλισμού του Συνδέσμου (μηχανήματα, οχήματα, κ.α.)
 23. Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στα κεντρικά γραφεία του συνδέσμου που εκκρεμούσε από το 2006 και μη καταβολή προστίμου περίπου 111.000 ευρώ.
 24. Απόφαση ΕΕ για την απασχόληση στο σύνδεσμο 15 σπουδαστών ΤΕΙ ανά εξάμηνο.
 25. Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΕ αποφάσισε, σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους του Εθνικού και του Περιφερειακού Σχεδιασμού, τη συνέχιση της λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης, με σημαντικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον μέχρι την εγκατάσταση του νέου αναδόχου που θα προκύψει από το διεθνή διαγωνισμό δημοπράτησης των σχετικών έργων και υπηρεσιών για την επαύξηση δυναμικότητας και την αναβάθμιση της λειτουργίας του εργοστασίου. Συγκεκριμένα, με την απόφαση της ΕΕ, εκπληρώνονται οι ευρωπαϊκές επιταγές για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας, μέσα από την ελαχιστοποίηση της ταφής, με παράλληλη έμφαση στις αρχές της ανάκτησης (πλαστικού, χαρτιού, σιδηρούχων) και της επανάχρησης. Παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για παραγωγή: α) κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό) προδιαγραφών ecolabel, β) ειδικού καύσιμου για τσιμεντοβιομηχανία (SRF) μηδενικού υπολείμματος και  γ) CLO (Compost Like Organic) που θα χρησιμοποιείται σε αναπλάσεις λατομείων. Σε οικονομικό επίπεδο, η τελική τιμή του gate fee θα διαμορφωθεί στα 32.5 ευρώ / τόνο (και στα 27 ευρώ/ τόνο για τους 15.000 τόνους και άνω).