Με την αριθ. 181/2016 απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ έκανε δεκτό το αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής κ. Σπύρου Τζόκα για αποδοχή των απορριμμάτων που παράγονται στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού στο Σκαραμαγκά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των Δήμων που τα μεταφέρουν. Επίσης, με την με αριθ. 114/2016 απόφαση της ΕΕ, ο ΕΔΣΝΑ διέθεσε τον απαραίτητο εξοπλισμό και ανέλαβε τη μεταφορά των απορριμμάτων των μεταναστών – προσφύγων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του παλαιού Αεροδρομίου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης. Η μεταφορά και τελική διάθεση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής γίνεται χωρίς επιβάρυνση του Δήμου.

Με τις αποφάσεις αυτές αποδεικνύεται έμπρακτα η αρωγή του ΕΔΣΝΑ στους Δήμους – μέλη του και η συμβολή του, ως δημόσιου φορέα, στην αντιμετώπιση του κεφαλαιώδους προσφυγικού θέματος.