Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του τέως Περιφερειάρχη Αττικής και τέως Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, ορισμένες παρατηρήσεις:

  1. Αναφορικά με την ΟΕΔΑ και τον ΧΥΤΑ Φυλής: Η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ ακύρωσε τους διαγωνισμούς για τις φαραωνικές μονάδες επεξεργασίας που προγραμμάτιζε η τέως Διοίκηση να κατασκευαστούν εντός της ΟΕΔΑ της Φυλής. Θυμίζουμε πως οι συμπράξεις με τους κατασκευαστές των μονάδων θα είχαν διάρκεια τουλάχιστον 27 χρόνια! Η τέως διοίκηση με τις αποφάσεις της είχε καταδικάσει την περιοχή της Φυλής να είναι ο μόνιμος σκουπιδότοπος της Αττικής για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ο ΧΥΤΑ Φυλής θα κλείσει σύμφωνα με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα γιατί πρόκειται για πλήρως χρεοκοπημένο μοντέλο. Το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική αλλάζει ριζικά και αυτό οφείλουν να το κατανοήσουν οι πάντες
  2. Αναφορικά με τον Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων: Αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο Αποτεφρωτήρας Νοσοκομειακών Αποβλήτων να απομακρυνθεί και να εγκατασταθεί σε ειδικά χαρακτηρισμένο χώρο εκτός του αστικού ιστού. Όμως μέχρι να βρεθεί ο χώρος αυτός και να προχωρήσει η μετεγκατάσταση,  ο ΕΔΣΝΑ, με ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, οφείλει να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας με το μέγιστο δυνατό όφελος για τον σύνδεσμο, τις εξυπηρετούμενες μονάδες και τους πολίτες.
  3. Αναφορικά με το έργο στο Γραμματικό: Η τέως διοίκηση υλοποιούσε την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ. Η σημερινή διοίκηση έχει ρητά δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ΧΥΤΑ στην περιοχή.
  4. Αναφορικά με το θέμα των εισφορών των Δήμων μελών του Συνδέσμου και των αντισταθμιστικών: Η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ ποτέ δεν μίλησε για μείωση εισφορών που πληρώνουν οι δήμοι στον ΕΔΣΝΑ. Η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ μίλησε πολύ καθαρά για μείωση και εκλογίκευση των αντισταθμιστικών προκειμένου να μην υποχρεωθούν οι δήμοι να αυξήσουν τα δημοτικά τους τέλη, επιβαρύνοντας τους δημότες.Θυμίζουμε ότι η τέως Διοίκηση έκανε μεν λόγο για υπερβολικά μεγάλα αντισταθμιστικά (π.χ. τοποθέτηση του πρώην προέδρου στις 29/1/13), χωρίς ωστόσο ποτέ να περάσει στην πράξη.
  5. Αναφορικά με λειτουργία της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ: Η νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας. Επί της διαδικασίας: οι πόρτες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ορθάνοιχτες και οι συνεδριάσεις γίνονται σε κανονικές ώρες (όχι στις 6 το πρωί!) και παρουσία δημοσιογράφων και πολιτών. Επίσης, η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ δεν χρειάζεται την προστασία των ΜΑΤ για να συνεδριάσει. Επί της ουσίας: η νέα διοίκηση λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια. Δίνει για πρώτη φορά στην δημοσιότητα τα αντισταθμιστικά που έχουν δοθεί από το 1991 έως σήμερα. Προχωρά για πρώτη φορά σε οικονομοτεχνική αξιολόγηση του ΕΜΑΚ και του Αποτεφρωτήρα. Η περίοδος της αδιαφάνειας έχει οριστικά παρέλθει για τον ΕΔΣΝΑ.
  6. Αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Συνδέσμου: Ο ΕΔΣΝΑ, μέσα σε συνθήκες οξείας οικονομικής κρίσης, προσπαθεί και καταφέρνει να είναι συνεπής και απέναντι στους εργαζόμενους του και στις συμβατικές του υποχρεώσεις, αποφεύγοντας επιβολή οικονομικών ρητρών αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων. Η χρόνια απαξίωση των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ οδήγησε τον Σύνδεσμο στην εξάρτηση από τις εταιρείες και τα κοινοπρακτικά σχήματα που λειτουργούν τις μονάδες και προσφέρουν υπηρεσίες στον ΧΥΤΑ. Η νέα Διοίκηση βρέθηκε αντιμέτωπη στον ΕΔΣΝΑ με τις εταιρείες και τα κοινοπρακτικά σχήματα που υπήρχαν επί των ημερών της τέως Διοίκησης. Η νέα Διοίκηση βρήκε επίσης τον βαρύ και πανάκριβο εξοπλισμό του ΕΔΣΝΑ εκτός λειτουργίας, να παρακμάζει. Με μεγάλο κόπο τον έθεσε ξανά σε λειτουργία.
  7. Αναφορικά με τη ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ: Ενημερώνουμε ότι: η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ έχει ήδη ξεκινήσει και θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του 2015. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ θα είναι ριζική γιατί δεν θα περιλαμβάνει τις φαραωνικές κοστοβόρες, ανορθολογικές και ασύμβατες με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία μονάδες επεξεργασίας. Σε αυτήν θα αποτυπώνεται το νέο μοντέλο της αποκεντρωμένης, οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης, με δημόσιο χαρακτήρα, εναλλακτικής διαχείρισης. Με αυτήν την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ κλείνει ο κύκλος του απαρχαιωμένου, καθόλα αποτυχημένου, συγκεντρωτικού μοντέλου. Η τέως Διοίκηση, αντί να επιχειρεί να αμαυρώσει αβάσιμα τη δράση της νυν, οφείλει να απαντήσει γιατί επί των ημερών της δεν είχε γίνει αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, ως όφειλε εκ του νόμου; Μήπως γιατί το μόνο που την απασχολούσε ήταν η προώθηση των φαραωνικών μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων;
  8. Αναφορικά με τον ΧΥΤΑ Φυλής και τη λειτουργία του: Όταν η νέα Διοίκηση παρέλαβε τον ΧΥΤΑ δεν βρήκε ούτε ένα μηχάνημα του ΕΔΣΝΑ σε κατάσταση λειτουργίας. Ούτε ένα! Βρήκε μόνο σχεδόν ληξιπρόθεσμες συμβάσεις με εταιρείες και κοινοπρακτικά σχήματα που έκαναν όλες τις εργασίες στον ΧΥΤΑ. Από τον Νοέμβριο του 2014 η νέα Διοίκηση κάνει καθημερινά αγώνα δρόμου προκειμένου να αντιμετωπίσει με το προσωπικό και τον εξοπλισμό του Συνδέσμου τα προβλήματα στον ΧΥΤΑ, αλλά η απαξίωση και η αποστελέχωση των υπηρεσιών που συντελέστηκε επί των ημερών της τέως Διοίκησης δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια.
  9. Αναφορικά με τη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και το ανακυκλώσιμο χαρτί: Σήμερα σε όλη την Αττική οι δήμοι έχουν ξεκινήσει, ύστερα και από την αποστολή του Οδηγού Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης από τον ΕΔΣΝΑ, τις μελέτες για τα τοπικά σχέδια με έμφαση στην διαλογή στην πηγή. Τα δεδομένα αλλάζουν λοιπόν ριζικά. Όσο για το πρόγραμμα του ΕΔΣΝΑ για την ανακύκλωση χαρτιού, αναφορικά με ήδη απαντηθέν αβάσιμο και ανακριβές δημοσίευμα : στον ΧΥΤΑ εναποτέθηκαν όχι 200 αλλά 50 τόνοι μη εμπορεύσιμου, κακής ποιότητας χαρτιού, λόγω μεγάλων ποσοστών προσμίξεων με σύμμεικτα απορρίμματα.

Τελική παρατήρηση: Ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση των απορριμμάτων Αττικής έχει ανοίξει, με συμμέτοχους τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες. Στην κατεύθυνση της ορθολογικής, οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης, με δημόσιο χαρακτήρα διαχείρισης. Πρόκειται για μονόδρομο. Αυτό οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν όλοι.