Σημαντική κοινή συνεδρίαση της ΠΕΔΑ, του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η τελευταία πράξη πριν από την τελική έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ), πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση, η συζήτηση καθώς και η λήψη αποφάσεων για τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων και τη χρηματοδότηση των έργων του νέου ΠΕΣΔΑ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της ΠΕΔΑ και μετείχαν σε αυτήν το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ, η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, εκπρόσωπος του υπουργού περιβάλλοντος Γ. Τσιρώνη, εκπρόσωποι πολλών Δήμων καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι του ΕΔΣΝΑ έκαναν αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την πορεία έγκρισης του ΠΕΣΔΑ, τους όρους υλοποίησης και χρηματοδότησης ενώ ενημέρωσαν και αναφορικά με τις παρατηρήσεις που έχουν προταθεί από τις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και τη Δημόσια Ανοικτή Διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2016.

Η διαδικασία, που αξιολογήθηκε ως απολύτως θετική και χρήσιμη πρωτοβουλία από το σύνολο των αιρετών, ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Οι αιρετοί, ιδίως της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, εξέφρασαν τη συμφωνία τους τόσο με το χρονοδιάγραμμα όσο και με τις επιλογές του νέου ΠΕΣΔΑ.