Την Πέμπτη, 28/7/2016 συνεδρίασε για πρώτη φορά η Επιτροπή για την απομάκρυνση του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων από την ΟΕΔΑ Φυλής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή συζήτησε τα θέματα που πρέπει να την απασχολήσουν. Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν:

Α) Να πραγματοποιήσουν άμεσα επίσκεψη στο χώρο του Αποτεφρωτήρα.

Β) Να διερευνηθεί η περιβαλλοντική νομοθεσία και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός της Αττικής, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων και του ΠΕΣΔΑ.

Γ) Να πραγματοποιηθεί μια πρώτη έρευνα για τη χαρτογράφηση των ζωνών της Αττικής στις οποίες είναι δυνατή η ασφαλής εγκατάσταση του αποτεφρωτήρα στη βάση κριτηρίων και όρων εντός των ζωνών αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσταση της Επιτροπής αποφασίστηκε με την 067/15 Α.Ε.Ε./20-03-2015 απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ και η συγκρότησή της με την 104/2016 απόφασή της ΕΕ. Στόχος είναι η διερεύνηση νέων, ασφαλών χώρων εγκατάστασης, καθώς και οι προϋποθέσεις, τα κόστη και οι διαδικασίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλει η ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, προκειμένου οι νέες εγκαταστάσεις να πληρούν όλες τις σύγχρονες, τεχνολογικές προϋποθέσεις και να σηματοδοτούνται ως ειδικοί βιομηχανικοί χώροι υψηλής ασφάλειας.