Η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε στο Μουσείο της Ακρόπολης στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, σε ευρεία συνάντηση πολιτιστικών και τουριστικών φορέων, την πρόταση ενεργοποίησης των Θεματικών Δικτύων Συνεργασίας (ProductClubs), ξεκινώντας από το Δίκτυο Συνεργασίας για τον Πολιτιστικό Τουρισμό.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Τουριστική Προβολή 2016-2020, η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά – για πρώτη φορά – μια συγκροτημένη συνεργασία, τόσο με τους πολιτιστικούς οργανισμούς και θεσμούς, όσο επίσης με τους ενδιαφερόμενους Δήμους και με τις τουριστικές επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε ταξίδια αυτής της μορφής, ώστε να συσταθεί ένα θεματικό δίκτυο συνεργασίας για τον πολιτιστικό τουρισμό. 

Τα θεματικά δίκτυα συνεργασίας αποτελούν μέρος των δράσεων τουριστικής προβολής που θα ακολουθήσει η Π.Α. για το επόμενο διάστημα με στόχο την συγκέντρωση των ομοειδών επαγγελματικών δυνάμεων που σχετίζονται με την προβολή των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών του προορισμού της Αττικής και την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της χρηματοδότησής τους .             

Η συνάντηση εργασίας για την ενεργοποίηση του πρώτου θεματικού δικτύου συνεργασίας (ProductClub) στην Αττική, είχε μεγάλη επιτυχία και ενεργό συμμετοχή ομιλητών από φορείς, όπως μουσεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς, Δήμους, αλλά και τουριστικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτής παρουσιάστηκαν προτάσεις, μεταφέρθηκαν εμπειρίες και μελέτες περιπτώσεων σχετικά με το θέμα, ενώ ακολούθησε γόνιμος διάλογος που κατέληξε στην συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας λειτουργίας ενός αξιόλογου φορέα που είτε άτυπα αρχικά, είτε τυπικά, απαιτείται να συσταθεί.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εισήγηση για τις δόκιμες μεθόδους προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού και τη δημιουργία του κατάλληλου συνεργατικού σχήματος, ώστε να δρομολογηθεί ένα μόνιμο σχήμα συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με αντικείμενο την ορθολογική και στοχευμένη προβολή του πολιτιστικού τουρισμού της Αττικής.

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή σύμβουλος για την Τουριστική Προβολή της Αττικής  κα Ελένη Δημοπούλου, δεσμεύτηκε ότι η χρηματοδότηση του σημαντικού αυτού δικτύου, που αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, καθώς και των επόμενων δικτύων συνεργασίας που θα δημιουργηθούν, θα γίνει από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς η εν λόγω δαπάνη έχει ήδη ενταχθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής.