Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός και ο Υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης δηλώνουν:

 

  • Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων
  • Μεγιστοποιούμε την απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ
  • Αποδεσμεύουμε πόρους από έργα που καθυστερούν και κινδυνεύουν να χαθούν
  • Προωθούμε ώριμα έργα υποδομής για τον ευαίσθητο τομέα της υγείας
  • Επιδιώκουμε, σε πνεύμα καλής συνεργασίας, να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σύμπτωση απόψεων.

 

Την πρόθεση να ενταχθούν στον άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής» του ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 νέα έργα συνολικής δαπάνης 15 εκ. ευρώ για υποδομές υγείας ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός.

Πρόκειται για δύο προσκλήσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής:

  • νέων δομών ψυχικής υγείας που θα στοχεύουν στην αποκατάσταση ή/και την κοινωνική επανένταξη ασθενών με ψυχικά προβλήματα (δαπάνη 10.000.000 ευρώ) για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών και
  • έργων αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και δημιουργίας νέων (δαπάνη 5.000.000 ευρώ) για νέα Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας.

Απαραίτητος όρος έγκρισης για τα παραπάνω έργα, είναι να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2015.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης των επιχειρησιακών Προγραμμάτων του τρέχοντος ΕΣΠΑ, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση ανάκληση των αποφάσεων ένταξης τριών έργων του τομέα της υγείας και συγκεκριμένα:

  • Προμήθεια εξοπλισμού για τα επείγοντα περιστατικά του Νοσοκομείου Σωτηρία
  • Προμήθεια συστημάτων ψηφιακής απεικόνισης στο Λαϊκό Νοσοκομείο
  • Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου στο Τζάνειο Νοσοκομείο

Για τα παραπάνω έργα διαπιστώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, που υπερέβησαν τους έξι μήνες, σε σχέση με τους όρους της ένταξής τους στο ΠΕΠ Αττικής, γεγονός που σημαίνει ότι με τη λήξη του ΕΣΠΑ θα χάνονταν οι προβλεπόμενοι για αυτά πόροι.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε σχετικά: «Έχουμε εδώ και μήνες κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στους φορείς – δικαιούχους των έργων που αφορούν στην υγεία, προειδοποιώντας ότι εάν δεν υπάρξει πρόοδος, τα έργα θα απενταχθούν άμεσα και τη θέση τους θα πάρουν άλλα ώριμα έργα.

Αμετακίνητη θέση μας είναι ότι τα χρήματα δεν πρέπει να χαθούν και δεν θα αφήσουμε να χαθούν.

Στη θέση όσων έργων απεντάσσονται θα μπαίνουν ώριμα έργα που περιμένουν εδώ και μήνες να ενταχθούν στο τρέχον ΕΣΠΑ και έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη, για τις ενέργειές μας.

Αυτή θα παραμείνει η γραμμή μας και για το επόμενο ΕΣΠΑ: αποτελεσματική και ορθολογική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς όφελος του πολίτη».

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε σχετικά ότι:

«Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία η Χώρα μας, έχει πετύχει να διεκδικεί χρήματα από την Ευρώπη με πολύ χαμηλή εθνική συμμετοχή. Άλλωστε, οι κοινοτικοί, είναι ουσιαστικά οι μοναδικοί διαθέσιμοι πραγματικοί πόροι που έχουμε για την εκπόνηση έργων στην Ελλάδα.

Από κοινού με τους αιρετούς Περιφερειάρχες, ως εκπρόσωποι των φορέων που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των έργων, επιδιώκουμε, σε πνεύμα καλής συνεργασίας, να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σύμπτωση απόψεων. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήσαμε με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό, την απένταξη από το ΕΣΠΑ τριών έργων που είχαν κριθεί ανενεργά και την ένταξη δύο άλλων, ώριμων έργων τα οποία μάλιστα είναι και προϋπολογισμού πενταπλάσιου από εκείνα που απεντάσσονται».