Τηρώντας στο ακέραιο τη δέσμευσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, προχώρησε στην ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου της Βιοκλιματικής Ανάπλασης, του Εμπορικού Κέντρου Αμαρουσίου, με προϋπολογισμό 7,6 εκατομμύρια Ευρώ. Το έργο είχε προγραμματισθεί να εκτελεσθεί με πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής. Η ένταξη του στο ΕΣΠΑ και στα συγχρηματοδοτούμενα έργα επιτρέπει στην Περιφέρεια επωφελέστερη κατανομή των πόρων της και στην εκτέλεση επιπλέον δράσεων από τις πιστώσεις της.

Αναφερόμενος στο έργο ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Το έργο πραγματοποιείται με χρήματα της Περιφέρειας. Θυμίζω ότι είχαμε υποσχεθεί στους δημότες του Αμαρουσίου ότι το έργο θα γίνει ανεξαρτήτως πηγών χρηματοδότησης. Τηρούμε αυτή την υπόσχεση για την κατασκευή ενός πρωτότυπου έργου, το οποίο έχει αγκαλιάσει όλος ο εμπορικός κόσμος της περιοχής. Η ανάπλαση αυτή που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο Μαρούσι, ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Αποστολή μας είναι να αναβαθμίσουμε τις υποδομές και να δημιουργήσουμε ανάπτυξη άμεσα και έμμεσα».

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ‘πράσινες’ παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την Αττική. Η Βιοκλιματική Ανάπλαση θα αναβαθμίσει και θα αλλάξει ριζικά τη μορφή του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης.  Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής,  κ. Μ.  Σανταμούρη.

Με το έργο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις που θα καταστήσουν το κέντρο της πόλης του Αμαρουσίου χώρο συνάντησης και αναψυχής κατοίκων και επισκεπτών.

 

Ακολουθεί η αναλυτική έκθεση του έργου: