Ξεκινούν σύντομα τα έργα αναβάθμισης του ΚΕΛ (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων) Μαρκοπούλου

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, αναφερόμενος στην ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 του έργου αναβάθμισης του ΚΕΛ Μαρκοπούλου, καθώς και της δεύτερης φάσης αποχέτευσης των δικτύων της ίδιας περιοχής, τόνισε: «Η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων της Αττικής αποτελεί πρώτιστο μέλημα της Περιφέρειας Αττικής. Πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές που δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και να συνεχιστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η δημιουργία των ΚΕΛ. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια, γιατί μαζί τους θα χαθεί και η μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της Αττικής». 

Ειδικότερα, εντάχθηκε η χρηματοδότηση της αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του δήμου Μαρκοπούλου, συνολικού προϋπολογισμού 3.505.500 Ευρώ. Η έναρξη των εργασιών αναμένεται να αρχίσει τις προσεχείς εβδομάδες. Επίσης, εντάχθηκαν το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης του Μαρκοπούλου, συνολικού προϋπολογισμού 5.473.500 Ευρώ, καθώς και η μελέτη επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του ιδίου δήμου, η οποία θα εξυπηρετεί πληθυσμιακές ανάγκες 80.000 κατοίκων.