Γ. Πατούλης: «Η σημαντική υποστελέχωση των υπηρεσιών μας καθιστά αναγκαία την παραμονή των συμβασιούχων με στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας μας»

 

Την αναγκαιότητα και περαιτέρω παράτασης των συμβάσεων των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν στην Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της πανδημίας υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Ειδικότερα ο Γ. Πατούλης επισημαίνει την ανάγκη παράτασης των συμβάσεων μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών από την πρόσληψή τους.

Υπενθυμίζεται πως οι συμβάσεις των εργαζομένων μετά και τη νέα δίμηνη παράταση που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών λήγουν στα τέλη Μαΐου, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Πατούλης με δεδομένο ότι η πανδημία εξακολουθεί να είναι παρούσα, ανεξάρτητα από τις μεταβολές στην έντασή της, η περαιτέρω παραμονή τους κρίνεται αναγκαία.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης καλεί την ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών να προχωρήσει σε ειδική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα μοριοδότησης σε όλους τους συμβασιούχους, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής εμπειρίας που αποκόμισαν, σε μελλοντικές προκηρύξεις για τη στελέχωση φορέων της Αυτοδιοίκησης με μόνιμο προσωπικό.

Σε μήνυμά του επισημαίνει τα εξής:

«Οι αυξημένες ανάγκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, η οποία εξακολουθεί να είναι παρούσα, σε συνδυασμό με τη σημαντική υποστελέχωση των υπηρεσιών μας καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω παραμονή των συμβασιούχων ΙΔΟΧ στις υπηρεσίες μας.

Η ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών κατόπιν και των δικών μας αιτημάτων πολύ ορθά παρέτεινε τις συμβάσεις τους, ωστόσο την καλούμε να διευκολύνει τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών μας με την παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών από την πρόσληψή τους. Παράλληλα θεωρούμε κρίσιμο αυτοί οι εργαζόμενοι να μοριοδοτηθούν προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικές προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό. Η αδιάλειπτη συνεισφορά  των συγκεκριμένων εργαζομένων οι οποίοι διαθέτουν πλέον και πολύ σημαντική εμπειρία, κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και την άρτια ανταπόκριση των υπηρεσιών μας, προς όφελος των πολιτών, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών και προκλήσεων».