Με έκπληξη διαβάσαμε δημοσιεύματα σε συγκεκριμένα μέσα σχετικά με την πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει στη προμήθεια ράβδων υπεριώδους ακτινοβολίας που θα αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες της με στόχο να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού. Στα δημοσιεύματα επιχειρείται διαστρέβλωση της πραγματικότητας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων στους πολίτες.

Στο λαϊκισμό και τις ανακρίβειες, εμείς επιλέγουμε για άλλη μια φορά να απαντήσουμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την ενίσχυση της θωράκισης των εργαζομένων της Περιφέρειας και των πολιτών όπως πράττουμε από τη πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υγειονομική κρίση.

Επισημαίνεται πως κατ’ εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη έχει ζητηθεί η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σταθερή βούληση του είναι η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου και τρόπου για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.  

Ειδικότερα επισημαίνουμε τα εξής:

1. Η έξαρση της πανδημίας του CoViD-19, η συνεχής προσπάθεια προστασίας του προσωπικού της Περιφέρειας και η προσπάθεια εξεύρεσης τρόπου απολύμανσης των επιφανειών των γραφείων, των παρελκόμενων των Η/Υ (πληκτρολόγια, ποντίκια κλπ)  και των δεμάτων που παραλαμβάνουν οι γραμματείες (σημεία με ιδιαίτερα αυξημένο μικροβιακό και ιικό φορτίο), κατέστησε αναγκαία την προμήθεια συσκευών απολύμανσης σκληρών επιφανειών.

2. Για την προμήθεια των συσκευών απολύμανσης σκληρών επιφανειών λήφθηκαν υπ’ όψιν:

α.  Η φύση των προς απολύμανση επιφανειών και υλικών δεν επιτρέπει συχνά τη χρήση υγρών απολυμαντικών παρά μόνο τη χρήση τεχνολογίας UVC ακτινοβολίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η UVC ακτινοβολία μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά ή συμπληρωματικά με τη χρήση υγρών απολυμαντικών.

β. Παγκόσμια βιβλιογραφία και μελέτες, που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας UVC στην εξουδετέρωση παθογόνων οργανισμών.

γ.  Η πρόσφατη μελέτη του ΑΠΘ, που έγινε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αστικής Υγείας, για την απολύμανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με την οποία η χρησιμοποίηση τεχνολογίας UVC μπορεί να φέρει μείωση του σωματιδιακού φορτίου στον κλειστό χώρο, τουλάχιστον κατά 93%.

ε.  Η ανάρτηση του προέδρου του ΕΟΔΥ καθηγητή κου Θεοκλή Ζαούτη, σύμφωνα με την οποία «δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) για την αντισηψία των χεριών ή άλλων περιοχών του δέρματός σας. Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και να βλάψει τα μάτια σας». Σύμφωνα με αυτή την ανάρτηση θα πρέπει να αποφευχθεί αυστηρά η έκθεση δέρματος και ματιών στην υπεριώδη ακτινοβολία.

στ. Η ασφάλεια του χρήστη κατά τη χρησιμοποίηση συσκευών απολύμανσης με τεχνολογία UVC.

ζ.   Η πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των φορητών συσκευών αποστείρωσης με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας ως προς την ικανότητά τους να μειώνουν (αποστειρώνουν) σε ικανοποιητικό βαθμό το μικροβιακό φορτίο σκληρών επιφανειών.

η. Η χρήση τέτοιων συσκευών σε επίσημους, διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς.

3.   Από τα ανωτέρω προέκυψε ότι οι συσκευές UVC, που θα προμηθευτεί η Περιφέρεια για την απολύμανση σκληρών επιφανειών που χρησιμοποιεί συχνά το προσωπικό (πληκτρολόγια, κινητό τηλέφωνο, γραφεία κ.λπ.) θα πρέπει να πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια:

α. Να είναι απλές στη χρήση, φορητές και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

β. Να διαθέτουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις αποτελεσματικότητας από Ευρωπαϊκά εργαστήρια καθώς και πιστοποιητικό CE.

γ. Να διαθέτουν  κατάλληλο μηχανισμό απενεργοποίησης σε περίπτωση που η συσκευή θα στρεφόταν προς τον χρήστη.

δ. Να διαθέτουν στη συσκευασία εξοπλισμό προστασίας (ειδικά γυαλιά προστασίας).

ε.  Να είναι ανθεκτικές σε περίπτωση πτώσης ή πρόσκρουσης.

στ.  Η διάρκεια της μπαταρίας, έτσι ώστε να μην απαιτείται συνεχής φόρτιση ή αντικατάστασή της.

ζ.  Ει δυνατόν, η χρησιμοποίηση LED λαμπτήρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της χρησιμοποιούμενης ακτινοβολίας.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συσκευή είναι η μοναδική πιστοποιημένη συσκευή υπεριώδους ακτινοβολίας που χρησιμοποιεί LED τεχνολογία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα έχει πιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της, καθώς η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας με LED τεχνολογία,  μειώνει (αποστειρώνει) σε ικανοποιητικό βαθμό το μικροβιακό φορτίο από τα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.». Επιπροσθέτως, ήδη χρησιμοποιείται από νοσοκομεία του Εξωτερικού και σε δεκάδες επίσημους δημόσιους οργανισμούς καθώς και νοσοκομεία της Ελλάδας (επισυνάπτεται σχετική λίστα).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, “η ακτινοβολία UVC είναι ένα γνωστό απολυμαντικό για τον αέρα, το νερό και τις μη πορώδεις επιφάνειες και  έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά εδώ και δεκαετίες για τη μείωση της εξάπλωσης βακτηρίων, όπως η φυματίωση.  Η ακτινοβολία UVC έχει αποδειχθεί ότι καταστρέφει την εξωτερική πρωτεϊνική επικάλυψη του SARS-Coronavirus. Η καταστροφή οδηγεί τελικά σε αδρανοποίηση του ιού.  Η ακτινοβολία UVC μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματική στην αδρανοποίηση του ιού SARS-CoV-2, που είναι ο ιός που προκαλεί τη νόσο του Coronavirus 2019 (COVID-19).”

Μετά τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα είναι ανυπόστατα και ο μόνος σκοπός τους είναι η παραπλάνηση του αναγνώστη.

ΛΙΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΡΑΒΔΟ UVC

Σας γνωρίζουμε ότι μηχανήματα απολύμανσης με UVC τεχνολογία χρησιμοποιούν:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ευαγγελισμός

Αρεταίειο

Κομοτηνής

Ελπίς

Τριπόλεως

Αγ. Παύλος

ΔΗΜΟΙ

Αθηνών/7η Σχολική περιφέρεια

Ψυχικού

Σερρών

Βόλβης

Ξηρομέρου

ΛΟΙΠΟΙ

Ιατρείο Βουλής των Ελλήνων

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Πληθώρα ιατρών και διαγνωστικών κέντρων

Πληθώρα εστιατορίων και ξενοδοχείων