Αδιαλλαξία χρόνου αναμονής από τα μέλη της παράταξης «Δύναμη Ζωής»

 

‘Έωλα επιχειρήματα περί καθυστέρησης και μια σχεδιασμένη αποχώρηση από την Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ένα σημαντικό θέμα που είχε να διαχειριστεί στην τελευταία Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου και αφορούσε την Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: “Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστημα 2021-2023”, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για…δράσεις αντιπολιτευτικής αυτοπροβολής από τα μέλη της παράταξης «Δύναμη Ζωής».

Διότι μόνο σαν προσπάθεια άγονης αντίδρασης με έωλα επιχειρήματα και σχέδιο αποχώρησης μπορεί να εκληφθεί η απόφαση αποχώρησης των μελών της «Δύναμης Ζωής» από την Συνεδρίαση, επειδή δεν υπήρξε – όπως ειπώθηκε – αυτόματη απόσυρση του θέματος.

Το θέμα αποσύρθηκε για να ξανασυζητηθεί ενώ αρχικά ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κ. Νικόλαος Πέππας ζήτησε ελάχιστο μόνο χρόνο προκειμένου να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία. Ο κ. Πέππας επανήλθε στα επόμενα πέντε λεπτά, ορίζοντας την αναβολή της Συνεδρίασης.

Τα πέντε ολόκληρα (!) λεπτά της «καθυστέρησης» έκαναν τα μέλη της Δύναμης Ζωής να προβούν στην προγραμματισμένη – όπως φάνηκε- αποχώρησή τους, αποδεικνύοντας ότι οι πολύμηνες καθυστερήσεις αποφάσεων και έργων που ήταν το δυνατό χαρτί της Περιφερειακής διοίκησης επί των ημερών τους, είναι κάτι που τους έχει αφήσει ανεξήγητες ευαισθησίες. 

Τα περί αδιαλλαξίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής είναι τουλάχιστον αστεία όπως και τα επιχειρήματα περί αδιαφάνειας όταν όλοι γνωρίζουν πως πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό ο οποίος θα ελεγχθεί από δικαστικές αρχές για την νομιμότητα και την σκοπιμότητά του.

Η αναφορά για υποβάθμιση των δημοκρατικών διαδικασιών της Περιφέρειας και απαξίωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω της πεντάλεπτης (!) «καθυστέρησης» αποδεικνύει ότι η επίκληση των δημοκρατικών διαδικασιών γίνεται, από πλευράς τους, με μεγάλη ευκολία.

Στις Συνεδριάσεις των Οικονομικών Επιτροπών ο Πρόεδρος έχει αποδείξει ότι εγγυάται την τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών. Όταν επικαλούμαστε δήθεν τέτοια ελλείμματα και κλίμα αδιαλλαξίας για μια πεντάλεπτη «καθυστέρηση», μόνο σε υποβάθμιση των ίδιων αυτών διαδικασιών οδηγούμαστε με αποκλειστική ευθύνη των μελών της «Δύναμης Ζωής».