Η Περιφέρεια Αττικής δια της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Σταυρούλας Δήμου απαντά σχετικά με τη σφράγιση εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός του αμαξοστασίου της ΕΘΕΛ Α.Ε. στα Άνω Λιόσια:

«Επ’ ουδενί ΔΕΝ τίθεται θέμα σφράγισης του αμαξοστασίου της ΕΘΕΛ Α.Ε. επί της οδού Καραϊσκάκη 91 στα Άνω Λιόσια.

Ωστόσο, ύστερα από καταγγελία πολίτη που συνοδεύτηκε από αυτοψία υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της πρώην Νομαρχίας Δυτικής Αττικής στις 23 Ιουνίου 2010, διαπιστώθηκε πώς μέσα στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου λειτουργούσαν χωρίς άδεια, πρατήριο  υγρών καυσίμων με υπαίθριο πλυντήριο και στεγασμένο λιπαντήριο οχημάτων, καθώς και συνεργείο επισκευής οχημάτων.

Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της πρώην Νομαρχίας Δυτικής Αττικής την 1η  Ιουλίου 2010 κάλεσε την ΕΘΕΛ Α.Ε. να υποβάλει εντός 5 ημερών, αφενός  τις απόψεις της σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών και αφετέρου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης άδειας λειτουργίας.

Ωστόσο η ΕΘΕΛ Α.Ε. δεν προχώρησε στις ανωτέρω ενέργειες και έτσι στις 12 Δεκεμβρίου 2010 με απόφαση του πρώην Νομάρχη Δυτικής Αττικής διατάχθηκε η σφράγιση του πρατηρίου υγρών καυσίμων, του πλυντηρίου, του λιπαντηρίου και του συνεργείου.

Κατά των αποφάσεων αυτών η ΕΘΕΛ Α.Ε. άσκησε τότε προσφυγές ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες απορρίφθηκαν.

Μετά την εξέλιξη αυτή κι, επειδή η ΕΘΕΛ Α.Ε. ούτε αυτή τη φορά  προσκόμισε προσωρινή διαταγή αρμόδιου Δικαστηρίου, ούτε υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, Επιτροπή Υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής προχώρησε στη σφράγιση του πρατηρίου υγρών καυσίμων, του λιπαντηρίου και του πλυντηρίου, σήμερα 3 Μαΐου 2011.

Η σφράγιση του συνεργείου επισκευής οχημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου η ΕΘΕΛ ΑΕ να απομακρύνει τα οχήματα που βρίσκονται μέσα σε αυτό».