Δεν μπορεί, πλέον, η Κεντρική Διοίκηση να εμπαίζει τους πολίτες και να αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες της.

«Προϋπόθεση για να γίνονται έργα που μεταφέρονται στην Περιφέρεια είναι και η μεταφορά των αντίστοιχων πόρων» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μ. Βορίδη, για το πρόβλημα της αποκατάστασης των εκτός λειτουργίας κόμβων φωτεινής σηματοδότησης.

Αναλυτικά η δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής έχει ως εξής: 

«Η Περιφέρεια Αττικής παρακολουθεί και καταγράφει διαρκώς τα προβλήματα των πολιτών και αγωνίζεται για την επίλυσή τους. Εμμένει, ωστόσο, στην πάγια θέση της να μην ασκήσει τις αρμοδιότητές της χωρίς να υφίστανται οι αντίστοιχοι πόροι. Η προϋπόθεση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής των έργων και των μελετών, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, είναι να μεταφερθούν εν τέλει στην Περιφέρεια Αττικής τα σχετικά κονδύλια και εφ’ όσον εξοφληθούν όλες οι οφειλές παρελθόντων ετών. Τονίζω ότι η μη υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής των έργων και των μελετών είναι απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ζητούσα εδώ και καιρό ένα μέρος των πιστώσεων, προκειμένου να μπορέσω να ασκήσω την αρμοδιότητα. Παρ’ όλα αυτά δεν μας δόθηκε ούτε ένα ευρώ. Θέλω στο σημείο αυτό να επισημάνω ακόμη ότι η εσωτερική διαδικασία αύξησης των κονδυλίων του ΥΠΟΜΕΔΙ και η μεταφορά από το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν αφορά την Περιφέρεια Αττικής. Αν η Κεντρική κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο της κωλυσιεργίας, για να επιλύσει σημαντικά προβλήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών, θα πρέπει να επωμισθεί και το κόστος αυτής της απόφασης. Δέσμευση της Αιρετής Περιφέρειας αποτελούν οι άμεσες και ουσιαστικές λύσεις και προτεραιότητά της πάντα ο πολίτης.

Θέλω ακόμη να υπενθυμίσω ότι η Περιφέρεια Αττικής υπερβαίνοντας εαυτόν αποκατέστησε με δικά της κονδύλια τα κατεστραμμένα φανάρια στο κέντρο της Αθήνας στις 18 και 19/2, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια πεζών και οδηγών».

Υπενθυμίζεται ότι οι οφειλόμενοι πόροι από τις αρμοδιότητες του ΥΠΟΜΕΔΙ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, ανέρχονται σε 228,41 εκ. ευρώ και αφορούν τις εξής Δ/νσεις:

α) Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), β) Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), γ) Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), δ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) και ε) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ), καθώς και οφειλές παρελθόντων ετών από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΜΕΔΙ

Υπηρεσία

Οφειλές Ολοκληρωμένων Έργων

Οφειλές Εκτελούμενων Έργων

Νέα       Έργα

ΟΚΩ

Λειτουργικά Κόστη

Σύνολα (εκ. €)

Πιστοποιημένο

Ανεκτέλεστο

Δ9

0.13

0

0

76,82

0

0.68

77.63

Δ10

0.42

0

2.6

48.47

0

0.89

52.38

ΔΚΥΕ

2.23

2.24

29.13

0

1

0.1

34.70

ΔΚΕΟ

0.92

0

27.01

0

4.66

0.4

32.99

ΔΚΕΣΟ

5.63

1.18

14.22

0

8

1.68

30.71

ΣΥΝΟΛΑ

9.33

3.42

72.96

125.29

13.66

3.75

228.41