Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η θωράκιση του ΕΣΥ “χτίζονται” με έργα και καθημερινή προσπάθεια, κι όχι με κούφια λόγια και φθηνό λαϊκισμό

 

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής με έργα και όχι με λόγια και πάντοτε εντός των θεσμικών ορίων που θέτουν οι αρμοδιότητές της, δίνει καθημερινά τη μάχη για να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της πρόληψης.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει νέες πολιτικές για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με επίκεντρο την πρόληψη, αξιοποιεί τους πόρους του ΕΣΠΑ, αναπτύσσει πρωτοβουλίες και δράσεις για την αναχαίτιση της πανδημίας, δημιουργεί κοινωνικές συμμαχίες και εθελοντικά δίκτυα και προωθεί τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

 • H αλήθεια για την Αξιοποίηση των πόρων του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για την υγεία.      

Οι αριθμοί διαψεύδουν τις καταγγελίες Δούρου & ΣΥΡΙΖΑ:

2,6 εκ. ευρώ από τη Διοίκηση Δούρου για την υγεία, 70,5 εκ. ευρώ από τη Διοίκηση Πατούλη.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 που ανέλαβε τα καθήκοντά της η σημερινή Διοίκηση, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην αξιοποίηση των πόρων μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, για να χρηματοδοτήσει δράσεις που αφορούν τον τομέα της υγείας.  Σε αντίθεση με την προηγούμενη διοίκηση της κας Δούρου, η οποία διέθεσε ως τις 31 Αυγούστου του 2019 μόλις 2,6 εκ. ευρώ για πληρωμές που αφορούσαν δράσεις Υγείας, η σημερινή διοίκηση διέθεσε ως τις 28 Δεκεμβρίου 2021 , 70,5 εκ. ευρώ για τον ίδιο σκοπό.

Ο πίνακας 1  που ακολουθεί,αποδεικνύει ποια Διοίκηση ήταν μόνο λόγια και ποια είναι η Διοίκηση που απαντά με έργα.

Πίνακας 1. Αφορά σε δράσεις υγείας του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Ημερομηνία αναφοράς

Προϋπολογισμός Εντάξεων Υγείας

Εκτελεσμένες πληρωμές ΠΔΕ για δράσεις Υγείας

31/8/2019( Διοίκηση Δούρου)

 

74.105.377,86 €

2.643.852 €

28/12/2021(Διοίκηση Πατούλη)

 

207.930.202,02 €

70.455.048,22 €

 

Ειδικότερα, από την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής (1/9/2019) έχει πραγματοποιηθεί αύξηση 180% των εντάξεων για δράσεις Υγείας που αντιστοιχεί σε 133,8 εκ. €, ενώ η αντίστοιχη αύξηση των δαπανών είναι 67 εκ. € σε όρους δημόσιας δαπάνης.

 • Η Αλήθεια για το σχεδιασμό του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027.

Έχουμε σχέδιο για ένα καλύτερο μέλλον στην υγεία της Αττικής  

Για τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί Στρατηγική Επιλογή, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2021-2027, να δοθεί βάρος στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, με έμφαση στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας, όπως και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Βασική επιλογή επίσης, είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης, καθώς και οι δράσεις πρόληψης μέσω του θεσμού των ΚΕΠ Υγείας, σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα ΤΟΜΥ.

Παράλληλα, προβλέπεται η περαιτέρω αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου της ανάπτυξης υποδομών τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και η δημιουργία πλήρως λειτουργικών Κέντρων Υγείας στα νησιά, αλλά και μιας Κεντρικής δομής υγείας στην Ανατολική Αττική (σε συνέργεια με τη χαρτογράφηση αναγκών του αρμόδιου Υπουργείου).

Οι Δράσεις θα ενισχυθούν μέσω του Στόχου Πολιτικής 4, και συγκεκριμένα μέσω των Ειδικών Στόχων 4.5 (ΕΤΠΑ) και 4.11 (ΕΚΤ), με στόχο την Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν:

 1. Την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό  του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου της ανάπτυξης υποδομών τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες περιοχές.
 2. Τη θωράκιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την μείωση της επιβάρυνσης της δευτεροβάθμιας υγείας
 3.  Τη Δημιουργία αστικών Κέντρων Υγείας (ιδίως στα νησιά)
 4. Τη δημιουργία Δομής υγείας (Νοσοκομείο)  στην Ανατολική Αττική
 5. Την αύξηση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για τη διαχείριση των καθημερινών αναγκών και έκτακτων υγειονομικών κρίσεων.
 6. Την Αναβάθμιση υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης, ενίσχυσης δομών προαγωγής ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, ενίσχυσης υποδομών εξωνοσοκομειακής φροντίδας (hospices) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανίατα νοσούντων.
 7. Την  Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης.
 8. Τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες,
 9. Τη βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης κοινωνικής προστασίας και ψυχικής υγείας, που αφορούν σε παιδιά, ηλικιωμένους, ιδιαίτερα όσων διαβούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, σε άτομα με αναπηρίες, σε εξαρτημένους και γενικότερα σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες.

Το σύνολο του προτεινόμενου προϋπολογισμού για τις ανωτέρω δράσεις, μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 ανέρχεται σε 110 εκ. ευρώ Δημόσια Δαπάνη. Έχουμε λοιπόν το σχέδιο, έχουμε και τα χρήματα, για να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες υγείας στην Αττική.

 • Η αλήθεια για τις ΤΟΜΥ. Οι ευθύνες ΣΥΡΙΖΑ και Δούρου για τον ελλιπή και πρόχειρο σχεδιασμό.

Θα συστήναμε στην κα Δούρου να ήταν πολύ πιο προσεκτική πριν κάνει οποιαδήποτε αναφορά στη λειτουργία των ΤΟΜΥ και στις ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης αλλά και της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής.

Γιατί όλοι γνωρίζουμε πως ευθύνεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η προηγούμενη Διοίκηση τη Περιφέρειας για την 5ετή καθυστέρηση να ενταχθεί η χρηματοδότησή τους στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2019.

Όλοι γνωρίζουμε ότι επιπρόσθετα της πενταετούς καθυστέρησης στην ένταξη χρηματοδότησης, ο σχεδιασμός των ΤΟΜΥ ήταν ελλιπής και πρόχειρος, δεδομένου ότι μόνο οι μισές από τις προβλεπόμενες ήταν έτοιμες και μάλιστα 2 χρόνια μετά την αρχική ενεργοποίησή τους. Σημειώνεται ότι οι ΤΟΜΥ ενεργοποιήθηκαν αρχικά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά μόνο οι 14 εκ των τριάντα της 2ης ΥΠΕ και 11 από 24 της 1η ΥΠΕ ήταν έτοιμες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Τονίζουμε  ότι σε καμία άλλη δράση του ΕΚΤ του ΠΕΠ Αττικής δεν εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο, όπως για παράδειγμα τα 55 κέντρα κοινότητας και όλες οι δομές αστέγων, που  εντάχθηκαν στο σύνολό τους χωρίς αναμονή ενεργοποίησής τους κατά το διάστημα της ένταξής τους.

Ας μην κουνά λοιπόν το δάκτυλο για τις ΤΟΜΥ η κα Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουν τεράστιες ευθύνες για το γεγονός πως η Αττική δεν διέθετε ένα οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας πρόληψης.  Στον πρόχειρο σχεδιασμό του παρελθόντος εμείς απαντάμε με έργα:

 1. Στο ΠΕΠ Αττικής είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται απρόσκοπτα η πράξη «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής», κωδ. ΟΠΣ 507144, με 38 Υποέργα και προϋπολογισμό 90,2 εκατομμυρίων Ευρώ, που αφορά σε προβλεπόμενη πρόσληψη και χρηματοδότηση 350 ιατρών και 1.840 ατόμων νοσηλευτικού προσωπικού για 38 νοσοκομεία της Αττικής.
 2. Αναφορικά με την λειτουργία των ΤΟΜΥ, πρόκειται για μια δράση η οποία συνεχίζεται από τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και στη νέα Προγραμματική Περίοδο, παρά τις δυσλειτουργίες που προέκυψαν κατά τα αρχικά στάδια ενεργοποίησης τους.
 3. Η Περιφέρεια Αττικής είναι αυτή που σήμερα υλοποιεί (  η μόνη Περιφέρεια της χώρας)  μέσω των ΚΕΠ Υγείας,  ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για κύριες παθήσεις, αναδεικνύοντας τη νέα φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην πρόληψη .
 4. Μετά από 5 χρόνια στη διοίκηση της μεγαλύτερης Περιφέρειας της Χώρας, θα έπρεπε η κα Δούρου να γνωρίζετε ότι το ΠΕΠ Αττικής είναι φορέας χρηματοδότησης και όχι φορέας υλοποίησης. Ο σχεδιασμός των ΤΟΜΥ έγινε από την προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας ,  αφορά στο σύνολο της Χώρας κι όχι μόνον την Αττική, καθώς ήταν μια οριζόντια δράση που υλοποιείται μέσω των Υγειονομικών Περιφερειών. Ο προβληματικός σχεδιασμός προκύπτει και από το γεγονός ότι σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν ενεργοποιηθεί 127 από τις 239 ΤΟΜΥ, κάτι για το οποίο και προφανώς δεν ευθύνεται η Περιφέρεια Αττικής.

Τέλος, η κα Δούρου οφείλει μια συγγνώμη στους πολίτες της Αττικής για την απόφασή της να καταψηφίσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο η παράταξη της την πρόταση της Διοίκησης να ενταχθεί η Περιφέρεια Αττικής στο Δίκτυο των Περιφερειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Δεν μπορείς από τη μια να “κόπτεσαι” για τη δημόσια υγεία κι από την άλλη να καταψηφίζεις τη συμμετοχή της μεγαλύτερης ελληνικής περιφέρειας σε ένα παγκόσμιο δίκτυο , που έχει ως βασικό του στόχο την προαγωγή της υγείας.

Η  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  και η θωράκιση του ΕΣΥ “χτίζονται”  με έργα, διεθνείς συνεργασίες  και καθημερινή προσπάθεια, κι όχι με κούφια λόγια και φθηνό λαϊκισμό.