Με αφορμή δημοσιεύματα που επικαλούνται οφειλές της Περιφέρειας Αττικής προς τη Δ.Ε.Η., διευκρινίζονται τα ακόλουθα, προς αποκατάσταση της αλήθειας:

Η Περιφέρεια Αττικής μέχρι σήμερα έχει χαρακτηριστεί για τη συνέπεια στις πληρωμές της. Οι οφειλές στη ΔΕΗ αφορούν στην αρμοδιότητα της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών που έχει μεταβιβαστεί πρόσφατα από το πρώην ΥΠΟΜΕΔΙ χωρίς τη μεταφορά του συνόλου των αντίστοιχων πόρων.

Ήδη ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, έχει υπογράψει επιταγή για ποσό 4.400.000 ευρώ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορούν σε υποχρεώσεις δαπανών λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών για το χρονικό διάστημα από τις 15 Οκτωβρίου 2011 έως και πρόσφατα.

Και αυτό παρ’ ότι μέχρι σήμερα η αρμοδιότητα αυτή δεν έχει παραληφθεί επίσημα από την Περιφέρεια Αττικής και η διαδικασία πίστωσης των οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι χρονοβόρα και δημιουργεί εύλογες καθυστερήσεις.

Τα υπόλοιπα ποσά που αναφέρονται στο δημοσίευμα ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα επακολουθήσει ανάλογη διαδικασία για την πληρωμή τους, εφόσον επαληθευτούν τα στοιχεία και τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

«Ποτέ δεν αρνηθήκαμε πληρωμή δαπανών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Ωστόσο, αν και η συγκεκριμένη αρμοδιότητα δεν έχει παραληφθεί επίσημα από την Περιφέρεια Αττικής, λόγω του τεράστιου κόστους και της αδυναμίας της πολιτείας να δεσμευτεί μακροχρονίως για τις πιστώσεις που αφορούν στο σύνολο των αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν, μεταξύ των οποίων είναι και η οδική ασφάλεια, η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και τα αντιπλημμυρικά έργα στο σύνολό τους, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία πληρωμών.

Ανακοινώσεις μικροπολιτικού χαρακτήρα για τη δημιουργία εντυπώσεων δεν εξυπηρετούν κανένα. Ας μιλήσουμε μια φορά τη γλώσσα της αλήθειας και ας κοιτάξουμε κατάματα τον πολίτη. Μεταφορά των αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους είναι παράνομη βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος αλλά είναι συνήθης πρακτική της Κεντρικής Διοίκησης, προκειμένου να μετατοπίσει τις ευθύνες της στην αυτοδιοίκηση».