ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού

προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Αριστείδη Μπουρδάρα, σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις για κατάληψη εθνικών, επαρχιακών κλπ. οδών από ιδιοκτήτες ταξί

  

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Απαντώντας στην αριθμ. πρωτ. Δ9οικ/41051/4040/5-9-2011 επιστολή του Υπουργείου σας έχω να παρατηρήσω τα εξής:

Στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, διαβιβάστηκαν από την Τροχαία, έγγραφα με αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων για παράβαση της παρ. 12 του άρθρου 34 του ΚΟΚ.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Συντάγματος και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, απεστάλησαν κλήσεις για απολογία στους ιδιοκτήτες των αναφερόμενων οχημάτων. Σημειωτέον, ότι στα έγγραφα αυτά της Τροχαίας δεν αναγράφονται συγκεκριμένα  άτομα, αλλά μόνο αριθμοί κυκλοφορίας, και άρα θα πρέπει όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες να ταυτοποιηθούν. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τόπος και ο χρόνος τέλεσης των  παραβάσεων. Για τους λόγους αυτούς, σε συνδυασμό με τις απολογίες των ιδιοκτητών, ορισμένοι εκ των οποίων αρνούνται ακόμα και την παρουσία τους στα συγκεκριμένα μέρη, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, αναζητούν πρόσθετες διευκρινήσεις τόσο από τους ιδιοκτήτες όσο και από την Τροχαία, προκειμένου να αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς όλες οι παραβάσεις. Για την Περιφέρεια Αττικής ο αριθμός αυτών των εκκρεμών φακέλων προσεγγίζει τους 3.100, και καθένας από αυτούς θέλει ειδική και πλήρη απόδειξη των παραβάσεων, προκειμένου να τεκμηριωθεί η κύρωση και η επιβολή της ποινής. Παράλληλα, όπως σας είναι γνωστό, το ζήτημα αυτό ερευνάται και από την Ποινική Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης. Το ερώτημα των υπηρεσιών είναι αν θα πρέπει να αναμένουν τα αποτελέσματα της δικαστικής έρευνας πριν προχωρήσουν στην έκδοση πράξεων επιβολής κυρώσεων, καθώς είναι προφανές  πως τα δικαστικά όργανα, με τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας που έχουν, μπορούν να διεξάγουν πληρέστερο και πιο ενδελεχή έλεγχο.

Για τους λόγους αυτούς, και προκειμένου να αποφύγουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, διεκδικήσεων οικονομικών αποζημιώσεων από τους ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ, από την Περιφέρεια Αττικής, για το  επαχθές μέτρο της αφαίρεσης των αδειών κυκλοφορίας για αρκετούς μήνες και τα διαφυγόντα κέρδη που αυτοί θα έχουν, επιβάλλεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πλήρως τεκμηριωμένοι σε όποια ενδεχόμενα μέτρα επιβληθούν βάσει του νόμου. Άλλωστε, οι  πενιχροί οικονομικοί πόροι που διαθέτουν από τους ΚΑΠ οι Περιφέρειες, και ιδίως η Περιφέρεια Αττικής, δεν αντέχουν καμία πρόσθετη επιβάρυνση για οικονομικές αποζημιώσεις σε τόσες χιλιάδες ιδιοκτήτες.

Τέλος, τους προβληματισμούς αυτούς, έχει θέσει, σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, σε όλες τις συνεδριάσεις του, θεωρώντας ότι  οι μαζικές κυρώσεις σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και ολόκληρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, πέρα από τα τεράστια προβλήματα που θα προκαλέσουν, αποτελούν πρωτίστως, πολιτικό – κοινωνικό και όχι μόνο δικανικό ζήτημα, και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.Για τους λόγους αυτούς, ολόκληρο το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,  ζητά άμεσα μια συνάντηση μαζί σας, για να εκτεθούν όλες οι απόψεις και να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση, καθώς η όλη διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

 

Με εκτίμηση,

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ