Στη λήψη απόφασης σχετικά με τα διόδια προχώρησε, κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του Συνεδρίαση. Το κείμενο της Απόφασης είναι το εξής:

  1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά να μεταφερθούν οι Σταθμοί Διοδίων εκτός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να εξασφαλίζεται η δωρεάν μετακίνηση των πολιτών εντός των ορίων της
  2. Να βρεθεί δίκαιος τρόπος πληρωμής διοδίων
  3. Να επανεξεταστούν οι συμβάσεις που ορίζουν τις τιμές των διοδίων, αφού αυτές διαμορφώθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο η Ελλάδα βρισκόταν σε περίοδο ανάπτυξης ενώ σήμερα η χώρα μας βιώνει την ύφεση

Το θέμα των διοδίων συζητήθηκε μετά από πρωτοβουλία της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».