Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, μόλις πληροφορήθηκε τη σημερινή απόφαση της Κυβέρνησης για την ξαφνική διακοπή της λειτουργίας της ΕΡΤ, εξέφρασε την αντίθεσή του και δήλωσε:

«Η τακτική του ξαφνικού θανάτου που επέλεξε η Κυβέρνηση για χιλιάδες εργαζομένους, έρχεται σε αντίθεση με τις δημοκρατικές αρχές του διαλόγου και της ελεύθερης έκφρασης.

Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ που μένουν άνεργοι εν μία νυκτί προσθέτουν έναν ακόμη κρίκο στη μακρά αλυσίδα των απολύσεων και της ανεργίας.

Εμείς στην Περιφέρεια Αττικής εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο σύνολο των εργαζομένων που μένουν άνεργοι και θεωρούμε πως η όποια προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου φορέα από το Σεπτέμβριο, όπως εξαγγέλθηκε, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ως αφετηρία την εμπειρία και τις ικανότητες των ήδη εργαζομένων, που θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο.

Πέρα από τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤ, πρέπει με κάθε τρόπο να προστατευθεί και το πολύτιμο ιστορικό αρχείο της. Το αρχείο αυτό αποτελεί ανεκτίμητο στοιχείο της πολιτιστικής, κοινωνικής και ιστορικής μας κληρονομιάς, που θα πρέπει να το διαφυλάξουμε και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές».