Με αφορμή την έναρξη άσκησης από 1-7-2011 των πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις αιρετές Περιφέρειες, και ιδίως τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την διαχείριση του ΕΣΠΑ, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΝΠΕ κ. Ιωάννης Σγουρός δήλωσε:

«Με την μεταφορά αυτών των πολύ σημαντικών αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, εισερχόμαστε στην ουσία, στον «σκληρό πυρήνα» της διοικητικής μεταρρύθμισης και του Καλλικράτη. Πρόκειται για μια τεράστια τομή στη μέχρι σήμερα λειτουργία του Κράτους. Οι Περιφέρειες θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση και να δικαιώσουν στην πράξη τις προσδοκίες όλων.

Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών και βασικό συντελεστή της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη κ. Γιάννη Ραγκούση, για την συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, καθώς και για το σημαντικό έργο που άφησε ως παρακαταθήκη στην μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».