Γ. Πατούλης: «Ένα σύγχρονο ισχυρό σύστημα Πολιτικής Προστασίας απαιτείται να έχει ως ισχυρούς κρίκους και βασικούς του πυλώνες και τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών και Δήμων»

Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Η κλιματική κρίση αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε πόλεις και περιφέρειες γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η οποία μετασχηματίστηκε σε κλιματική κρίση, έχουν γίνει αντιληπτές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν ένα καθημερινό φαινόμενο πλέον. Αυτά τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης καταδεικνύουν ότι η Περιφερειακή Διαχείριση μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό κρίκο και βασικό πυλώνα στη προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος της Πολιτικής Προστασίας.  Οι δραματικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης μας ωθούν να κινηθούμε πιο στοχευμένα και ταχύτερα. Όπως έχει διαπιστωθεί σε διεθνές επίπεδο η  Πολιτική Προστασία χρειάζεται  να σχεδιάζεται, να εξοπλίζεται και να παρεμβαίνει, με βάση τις τοπικές και περιφερειακές ιδιομορφίες. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν, με την αξιοποίηση και των σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων συστήματα, τόσο σε προληπτικό, όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο.

Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, ενισχυμένο σε επίπεδο Περιφερειακής Διαχείρισης, με έμφαση στην πρόληψη και στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Παράλληλα οφείλουμε να θέσουμε ως πρώτη προτεραία μας τις πράσινες πολιτικές.  Οι πόροι του νέου ΠΕΠ Αττικής  2021-2027 θα είναι ιδιαίτερα αυξημένοι στη λήψη μέτρων και δράσεων προστασίας από φυσικές καταστροφές. Εργαζόμαστε 365 ημέρες το χρόνο με στόχο να υλοποιήσουμε έργα και υποδομές που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Αττικής.

 Η Περιφέρεια Αττικής έχει εκπονήσει το  Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής, αφού προηγήθηκε ανάλυση τρωτότητας σε όλους τους τομείς βάσει συγκεκριμένων κλιματικών σεναρίων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφερειακής ενότητας. Επιπλέον δημιουργήσαμε ένα νέο, πανελλαδικό δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κλιματική αλλαγή και το μετριασμό των επιπτώσεων αυτής. Επίσης προχωρήσαμε στη   «Κατάρτιση Γενικού́ Σχέδιου (Master plan) για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού́ κινδύνου και των επιπτώσεων των πυρκαγιών του 2021». Σύμφωνα  με τις σχετικές μελέτες, το κόστος προετοιμασίας και υλοποίησης των άμεσα αναγκαίων παρεμβάσεων φτάνει τα 110 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την Αττική. Ταυτόχρονα από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας δημιουργήσαμε το παρατηρητήριο ρεμάτων το οποίο καταγράφει συνεχώς τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα ρέματα σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής. Με τη στήριξη της Πολιτείας, Περιφέρειες και Δήμοι είναι ανάγκη να εργαστούμε μεθοδικά για να πετύχουμε το στόχο μείωσης των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές».