Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνεται ότι διακόπτεται προσωρινά, κατά την περίοδο του Πάσχα, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, για την περιοχή ευθύνης όλων των υπηρεσιών Μεταφορών – Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, κατά την περίοδο του Πάσχα, το πρόγραμμα των εξετάσεων θα διαμορφωθεί ως εξής:

α. Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013, τελευταία ημέρα πρωτοβάθμιων πρακτικών εξετάσεων.

β. Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, τελευταία ημέρα δευτεροβάθμιων πρακτικών εξετάσεων.

γ. Από την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013, οι πρακτικές εξετάσεις θα διεξάγονται κανονικά.

Οι θεωρητικές εξετάσεις, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, διεξάγονται με ευθύνη και κατά την κρίση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, αλλά και τις υπηρεσιακές δυνατότητες κάθε υπηρεσίας.