Από τη Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής καθορίζεται το χρονικό διάστημα διακοπής πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την περιοχή ευθύνης όλων των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών ως εξής:

  1. Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011 τελευταία μέρα πρωτοβάθμιων πρακτικών εξετάσεων
  2. Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011 τελευταία μέρα δευτεροβάθμιων πρακτικών εξετάσεων
  3. Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2011 πρώτη μέρα πρωτοβάθμιων πρακτικών εξετάσεων
  4. Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2011 πρώτη μέρα δευτεροβάθμιων πρακτικών εξετάσεων

 

Οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται για το ως άνω χρονικό διάστημα με ευθύνη και κατά την κρίση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, με γνώμονα αφενός την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και αφετέρου τις υπηρεσιακές δυνατότητες κάθε υπηρεσίας.