Στις 23-12-13, με την υπ. αρ. οικ. 70601/13 (ΦΕΚ 3272/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α), η πολιτεία προχώρησε στην έκδοση μέτρων (βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια, και ανακοινώθηκε ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των κατά τόπους Περιφερειαρχών να αποφασίζουν για τη λήψη των αντίστοιχων μέτρων.

 

Διευκρινίζεται ότι ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, που αποτελεί εξαίρεση σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 της εν λόγω Κ.Υ.Α, η κήρυξη της εφαρμογής των μέτρων που καθορίζονται, γίνεται με ανακοίνωση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την λειτουργία των σταθμών μέτρησης ειδικά για την περιοχή της Αττικής έχουν οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ (Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου).

Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στην περιοχή της Αττικής επιβάλλονται στον Κεντρικό, Βόρειο, Νότιο και Δυτικό Τομέα Αθήνας και στον Πειραιά, ενώ κατά περίπτωση είναι δυνατό να επιβληθούν μέτρα και σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Η εξέταση της πιθανότητας εφαρμογής των μέτρων στηρίζεται στην ανάλυση των μετρήσεων που γίνονται στους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε συνάρτηση με τις μετεωρολογικές συνθήκες.

 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, διευκρίνισε σε δηλώσεις του σχετικά με το θέμα: «Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω της Δ/νσης Περιβάλλοντος, βρίσκεται ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων που αφορούν τη μείωση των εκπομπών από τις σταθερές εστίες καύσεις τη βιοτεχνική – βιομηχανική δραστηριότητα (μαζί με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Επιπλέον, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, ανταποκρινόμενη άμεσα στο συγκεκριμένο πρόβλημα, η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής έχει ήδη εδώ και καιρό (από τα μέσα του Νοεμβρίου) προγραμματίσει και πραγματοποιεί δράσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που έχουν ως στόχο τον έλεγχο σταθερών εστιών καύσεως αλλά και σημείων διακίνησης στερεών καυσίμων βιομάζας».