Γ. Πατούλης: « Με προϋπολογισμό πάνω από 1.6 δις ευρώ το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική θα είναι για εμάς ένα κρίσιμο εργαλείο για να συνεχίσουμε να αλλάζουμε την Αττική και να την κάνουμε μία Περιφέρεια-Πρότυπο Ανάπτυξης και Ευζωίας»

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 1.6 δις , κατόπιν εισήγησης του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.

 
Με τη θετική γνωμοδότηση του ΠΕΣΥ ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση της ΚΥΑ έγκρισης της ΣΠΜΕ του νέου περιφερειακού προγράμματος 2021-2027, που αποτελεί προαπαιτούμενο για την έγκριση του νέου περιφερειακού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσεχές διάστημα.

Τους βασικούς άξονες χρηματοδότησης του νέου Περιφερειακού Προγράμματος εξειδίκευσαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Παπαδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προτεινόμενων παρεμβάσεων και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης.

Γ. Πατούλης: « Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική έχει προϋπολογισμό αυξημένο κατά 54% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο»

Τη σημασία της αξιοποίησης των πόρων μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, τόσο για την υλοποίηση εμβληματικών έργων όσο και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, υπογράμμισε ο κ. Πατούλης στην ομιλία του, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αναφερόμενος στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, επισήμανε ότι θα έχει έναν προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 1,6 Δις ευρώ, αυξημένο κατά 54% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και προσδιόρισε τους βασικούς άξονες χρηματοδότησης του νέου Περιφερειακού Προγράμματος στους εξής:
• 200 εκ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας
• 350 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή
• 150 εκ. € για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
• 600 εκ. € για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας
• 300 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων


Παράλληλα, όπως τόνισε, με κατάλληλες συνεργασίες και τη βοήθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεγάλα έργα όπως η δημιουργία του Φαληρικού Πάρκου και η συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων της Ανατολικής Αττικής, θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027.

 
Σε ότι αφορά τη ΣΜΠΕ του Περιφερειακού Προγράμματος που έχει συνταχθεί από εξωτερικό σύμβουλο που διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά και επαγγελματικά προσόντα, σημείωσε πως «έχει ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος της Περιφέρειας, η σκοπιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων, οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ο τρόπος αντιμετώπισης τους και εν κατακλείδι προκύπτει βάσιμα ότι τα έργα και οι δραστηριότητες του προγράμματος μπορούν να εγκριθούν χωρίς να αναμένονται σημαντικές, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του ο Περιφερειάρχης εστίασε στη σημασία αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και για την αντιμετώπιση κρίσεων όπως ήταν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας οι φωτιές στο Μάτι, οι πλημμύρες στη Μάνδρα, αλλά και η πανδημία.
«Οι πόροι του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν ένα σημαντικό στήριγμα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» τόνισε, επικαλούμενος ενδεικτικά:
• Την ολοκλήρωση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής της Μάνδρας
• Τη χρηματοδότηση περίπου 500 επιχειρήσεων με έδρα τους Δήμους που περιβάλλουν τη Μάνδρα και το Μάτι, για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος
• Την ενίσχυση περίπου 10.000 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως πληγείσες από τον Covid 19, με παροχή κεφαλαίου κίνησης ύψους έως 40.000€.
Το σύνολο των παραπάνω εμβληματικών δράσεων και ένας ακόμα μεγάλος αριθμός 750 συνολικά παρεμβάσεων, χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, ο προϋπολογισμός του οποίου ξεπερνάει το 1 Δις Ευρώ.