Υπεγράφη και απεστάλη στην Περιφέρεια Αττικής, η παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Τουρισμού, που αφορά στο «Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό και Επικοινωνιακό Σχέδιο» (ΟΠΕΕΣ), στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής» της Περιφέρειας Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, με αφορμή την επικείμενη έναρξη των δράσεων του Προγράμματος, δήλωσε:

«Μπαίνει στην τελική του ευθεία ένα σημαντικό έργο, η υλοποίηση του οποίου θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας της Αττικής ως Μητροπολιτικού προορισμού, μέσα από την προβολή της κυρίως στο εξωτερικό, στην ανάκαμψη της τουριστικής κίνησής της αλλά και στη διαδικασία επιτάχυνσης της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων με τελικό στόχο την ανάπτυξη.

Ένα έργο που απαιτεί – ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία – κοινή στρατηγική, συντονισμό και συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων (Υπουργείο Τουρισμού, Ε.Ο.Τ., Περιφέρεια, Δήμοι και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς), προκειμένου να επιτύχει το στόχο του».