Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 30-03-2022 και ώρα 15:30 με θέμα «Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2021».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Ο Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr

Oι αποφάσεις όλων των συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://bit.ly/3268AYf