Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητάς της , έχει προβεί στις κατωτέρω ενέργειες:

1. Ανάθεση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών σε εξειδικευμένη εταιρεία,  για  όλες τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής και ολοκλήρωση των δύο πρώτων εφαρμογών (27/06/2011-06/07/2011 και 25/07/2011 – 05/08/2011) , ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τρίτη εφαρμογή (22/08/2011-02/09/2011).

2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Μαραθώνα , με σκοπό την από κοινού διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταπολέμηση των κουνουπιών , στην περιοχή «natura» , υγρότοπος Σχοινιά , που αποτελεί ευαίσθητο προστατευόμενο οικοσύστημα και απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση . Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει και με τη διάθεση του ποσού των πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (50.000,00€)  στο όλο εγχείρημα.

3. Συμμετοχή της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής  στις έκτακτες εκνεφώσεις (ψεκασμοί ) που διενεργήθηκαν στις περιοχές Μαραθώνα – Κάτω Σουλίου στις 8, 11 και 16 Αυγούστου.

4. Συμμετοχή αρμοδίων υπαλλήλων της Π.Ε.Α.Αττικής με συναρμόδιους φορείς , σε συσκέψεις σχετικές με νέες έκτακτες εκνεφώσεις ,  που πρόκειται να διεξαχθούν σε περιοχές  Δήμων Ανατολικής Αττικής που εκδηλώθηκαν κρούσματα του ιού του Νείλου.