Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 2341/Β/18.10.2011 των Αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Eσωτερικών που αφορούν στην επίταξη των Υπηρεσιών του προσωπικού καθαριότητας των Δήμων, οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Σχεδίασης  Εκτάκτων Αναγκών της Περιφέρειας Αττικής εξέδωσαν σήμερα  περίπου 3.000 φύλλα επίταξης προσωπικών υπηρεσιών  που αφορούν εργαζόμενους στις Υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, σε σύνολο περίπου 7.500.

Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται ανάλογα με τη συνδρομή των Δήμων που αποστέλλουν τα στοιχεία των υπαλλήλων τους στις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Σχεδίασης  Εκτάκτων Αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.