Οι ελεγκτές τροφίμων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα, στο πλαίσιο εκτάκτων ελέγχων σε επιχείρηση εμπορίας κρεάτων η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο, προέβησαν σε κατάσχεση 2,5 τόνων τροφίμων (κρεάτων – αλιευμάτων) σύμφωνα με τον (ΕΚ) 178/2002 άρθρο 14, παρ.2β και ΚΥΑ 15523/2006, Παράρτ. VI κεφ.Α παρ.2α. Η σχετική έκθεση διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία για παραβάσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και παραπομπή για  επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα).

Επίσης οι ελεγκτές τροφίμων κατέσχεσαν 468 κιλά βοδινό συκώτι ως μη ασφαλές, ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, άλλης εταιρείας που εδρεύει στην ίδια περιοχή (Μοσχάτο).

Η προσπάθεια για την προστασία της δημόσιας υγείας συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών.