Οριστική λύση δίνει η Περιφέρεια Αττικής στο σημαντικό κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Ο Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννης Σγουρός, με σχετική απόφασή του ενέταξε την Πράξη «Αγορά Ακινήτου για την κάλυψη Εκπαιδευτικών – Ερευνητικών Αναγκών του ΟΠΑ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 10.500.000 Ευρώ, καλύπτεται από το ΕΣΠΑ και το έργο αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2015.

 

Ουσιαστικά, πρόκειται για την αγορά ενός αυτοτελούς ακινήτου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο υφιστάμενο κτήριο του ΟΠΑ, και συγκεκριμένα επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών. Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί στο Πανεπιστήμιο ένα πλήρως ανακαινισμένο κτήριο, το οποίο θα πληροί όλες τις σύγχρονες κτηριακές υποδομές, όπως είναι αίθουσες διδασκαλίας, χώροι εργαστηρίων και οι οποίες θα στεγάσουν τους φοιτητές του ΟΠΑ. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννη Σγουρός, δήλωσε: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν παραμείνει κτηριακά στο κέντρο της Αθήνας. Με την επέκτασή του στο νέο αυτό κτήριο, θα συνεχίσει να επιτελεί το σημαντικό πνευματικό και μορφωτικό του έργο, ενώ θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ιδιαίτερα υποβαθμισμένης περιοχής στην οποία βρίσκεται και στην τόνωση της αγοράς του κέντρου.

Η Περιφέρεια Αττικής για ακόμη μια φορά αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της και υλοποιεί σημαντικά έργα, όπως είναι το συγκεκριμένο κτήριο, προς όφελος των πολιτών.

Κάνω έκκληση για άλλη μια φορά σε όλους τους φορείς. Εμείς συνεχίζουμε την εντατικοποίηση της προσπάθειας. Απαιτείται όμως η ενεργοποίηση και η εγρήγορση όλων, έτσι ώστε με τη συνεχή παρακολούθηση των έργων και συνεργασία με τους δικαιούχους, το ΠΕΠ Αττικής να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικό, ακόμα πιο αποδοτικό, ακόμα πιο παραγωγικό και χρήσιμο για την τόνωση της οικονομίας του τόπου μας. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 του ΕΣΠΑ θα υπάρξει δραματική μείωση των πόρων και δεν προβλέπεται χρηματοδότηση υποδομών για την Περιφέρεια Αττικής. Πρέπει όλοι να εντείνουμε την προσπάθεια μας για να μη χάσει η Αττική την τελευταία της ευκαιρία».