Με το ν. 3021/2002 αποφασίστηκε,  προκειμένου να περιοριστεί το «δάσος των κεραιών» στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, η κατασκευή δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης για τις περιοχές της Πλάκας, των Εξαρχείων και του Κολωνακίου. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκε αρχικά στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, μεταφέρθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ, εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο ΥΠΥΜΕΔΙ και με τον πρόσφατο νόμο 4070/2012 η αρμοδιότητα αυτή κατέληξε στην Περιφέρεια Αττικής. Φυσικά δεν μεταφέρθηκε ούτε το αντίστοιχο προσωπικό, ούτε οι ανάλογοι πόροι για την άσκησή της, όπως ρητά ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα.

Ενόψει της μετάβασης στο ψηφιακό σήμα από 20 Ιουλίου 2012 είναι  βέβαιο ότι οι περιοχές αυτές θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, καθώς το υπάρχον δίκτυο της καλωδιακής τηλεόρασης δεν θα μπορεί να υποστηρίξει το ψηφιακό σήμα.

Η Περιφέρεια Αττικής διευκρινίζει πως δεν έχει καμία σχέση με τις εργασίες μετατροπής του δικτύου, ούτε της έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κανένα αρχείο με το υπάρχον δίκτυο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τις εργολαβίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις συμβάσεις που εκτελούνται, τις εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισής του κ.λ.π. Μέχρι και σήμερα όλο αυτό το υλικό το διαχειρίζεται αποκλειστικά το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Δ/νση Δ13) και τίποτα δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Περιφέρειας Αττικής. Ευθύνες για ενδεχόμενη δυσλειτουργία του συστήματος από τις 20 Ιουλίου στις συγκεκριμένες περιοχές, θα πρέπει να αναζητηθούν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός δήλωσε:

«Το καλαμπούρι με τη μεταφορά ευθυνών χωρίς μεταφορά πόρων και προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Είναι κατάντια για το κράτος να μεταφέρει μια αρμοδιότητα από Υπουργείο σε Υπουργείο, μέχρι να βρει το επόμενο θύμα, στο οποίο θα μεταβιβάζει  τις ευθύνες του, χωρίς όμως να του μεταφέρει τις πιστώσεις, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο νόμος. Το ίδιο επιχειρήθηκε με τη συντήρηση των φαναριών, το ίδιο με τις αποζημιώσεις της RICOMEX, το ίδιο με τα λειτουργικά έξοδα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, το ίδιο με τις μεταφορές μαθητών, το ίδιο με τους ψεκασμούς για τα κουνούπια. Το έργο έχει γίνει  πλέον βαρετό, αν δεν έχει καταντήσει γελοίο…. Ας σοβαρευτεί επιτέλους το κράτος στοιχειωδώς, γιατί η υπομονή των πολιτών δοκιμάζεται».