Η Περιφερειακή Αρχή κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της και θέτει τα θεμέλια ενός νέου υποδείγματος διοίκησης, μακριά από τις πρακτικές αδιαφάνειας, ευνοιοκρατίας και καλλιέργειας πελατειακών σχέσεων του παρελθόντος. Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε να μην συνεχίσει την πρακτική της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας που όριζε χωρίς καμιά διαδικασία τους μετέχοντες στα εκλογικά συνεργεία υπαλλήλους της Περιφέρειας.

Για το σκοπό αυτό η νέα Περιφερειακή Αρχή περιόρισε στο 1/5 τους υπαλλήλους που θα συμμετέχουν στα εκλογικά συνεργεία, από τις αρμόδιες για τη διεξαγωγή των εκλογών Διευθύνσεις και παράλληλα προχώρησε σε κλήρωση των υπολοίπων. Με τον τρόπο αυτόν καθιερώνεται για πρώτη φορά μια αδιάβλητη, ισότιμη και διαφανής διαδικασία συγκρότησης των εκλογικών συνεργείων, η οποία αποκλείει τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και τη συμμετοχή «ημέτερων» ευνοημένων.