Γ. Πατούλης: «Θα κάνουμε την Ελλάδα χώρα υγείας, όπως της αξίζει. Οφείλουμε να επενδύσουμε στην δημόσια υγεία, όπως επενδύουμε στην άμυνα της χώρας»

 

PST_8827-1000x719

Με την κατάρτιση Πολιτικής Διακήρυξης και με ενδυναμωμένο το ρόλο του σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο ολοκλήρωσε χθες Σάββατο τις τριήμερες εργασίες του το 18ο Συνέδριο του  Ελληνικού  Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (ΕΔΔΥΠΠΥ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βούλα υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη του ΙΣΑ.  Από την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν  σημαντικές ανακοινώσεις από διακεκριμένους ιατρούς, επιστήμονες, αλλά και στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κεντρικός άξονας των διαπιστώσεων που προέκυψαν ήταν η αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών και των Δήμων σε ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη της υγείας, αλλά και της ασφάλειας των πολιτών. Επίσης διακεκριμένοι επιστήμονες και ιατροί μίλησαν για τη σύνδεση της υγείας και της ευεξίας με τον Τουρισμό και τη βασική θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάνοντας αναφορά στο μέλλον της υγείας και πως η χώρα μπορεί να αποτελέσει κόμβο ιατρικών εξελίξεων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου βραβευθήκαν οι Δήμοι με ΚΕΠ Υγείας τα οποία όπως επισημάνθηκε «δείχνουν  το μέλλον του θεσμού και την πλήρη στόχευση στο σκοπό της διατήρησης της υγείας».

Θα  αξιοποιηθούν κονδύλια από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για δράσεις που σχετίζονται και με τον προσυμπωματικό έλεγχο

Όπως επισήμανε ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του ΙΣΑ και του ΕΔΔΥΠΠΥ Γ. Πατούλης, το ΕΔΔΥΠΠΥ μετά την ολοκλήρωση του 18ου Συνεδρίου βγαίνει σημαντικά ενισχυμένο, οι δήμοι της χώρας και οι πολίτες αντιλαμβάνονται καθημερινά την βαρύτητα της πρόληψης σε θέματα υγείας. Η Περιφέρεια Αττική αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα του ρόλου της πρόληψης θα χρηματοδοτήσει μέσω του ΕΣΠΑ δράσεις πρόληψης και προστασίας της υγείας των πολιτών.  Επιπλέον η περίοδος της πανδημίας και οι πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν από την αυτοδιοίκηση ανέδειξαν το νέο στρατηγικό ρόλο που χρειάζεται να έχουν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι σε ζητήματα προσυμπωματικού ελέγχου και ασφάλειας των πολιτών. Μεταξύ άλλων ο Γ. Πατούλης επισήμανε: «Η πολυπληθής συμμετοχή στο συνέδριο μας, οι σημαντικές ανακοινώσεις που έγιναν, το γεγονός ότι στο Δίκτυο του ΕΔΔΥΠΠΥ έρχονται να προστεθούν πέραν της Αττικής και άλλες περιφέρειες όπως του Β. Αιγαίου, καθώς και η σημαντική συνεργασία που έχουμε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η προσπάθεια μας αποδίδει καρπούς. Το δίκτυο μας, όχι μόνο είναι το μοναδικό δίκτυο στη χώρα πιστοποιημένο από τον ΠΟΥ, αλλά αναδεικνύεται και ως ένα από τα μεγαλύτερα Δίκτυα  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε θέματα πρόληψης. Από τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών στο συνέδριο φαίνεται ότι  η πολιτεία έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται την βαρύτητα τον προσυμπτωματικού ελέγχου και του ρόλου που χρειάζεται να έχει το ΕΔΔΥΠΠΥ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην Περιφέρεια Αττικής τα κονδύλια του ΕΣΠΑ  2021 – 2027 είναι αυξημένα κατά 54% . Στόχος μας είναι να αξιοποιηθούνπόροι σε δράσεις που σχετίζονται και με τον προσυμπωματικό έλεγχο, για να μπορέσουμε να κάνουμε το όραμα μας πραγματικότητα. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλλαν στην υλοποίηση αυτού του επιτυχημένου συνεδρίου. Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε με γρήγορους ρυθμούς. Όλοι μαζί θα κάνουμε την Ελλάδα χώρα υγείας όπως της αξίζει».

 

Διακήρυξη: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συμβάλει ενεργά στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και καλούμε την Κεντρική Διοίκηση να αναγνωρίσει τον ρόλο των Τοπικών Αρχών και να τον υποστηρίξει»

Κατά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε και η κατάρτιση της  Πολιτικής Διακήρυξης, στην οποία τα μέλη του Δικτύου συμφώνησαν ότιοι Τοπικές Αρχές  πρέπει να έχουν δυνατή φωνή και να απαιτούν να ακούγονται στα κέντρα των αποφάσεων». Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

• Η αυτοδιοίκηση είναι κοντά στον άνθρωπο για ενιαία υγεία και έναν καλύτερο πλανήτη
• Η πανδημία COVID-19 και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας σειράς από πολιτικές επιλογές έχουν καταδείξει ξεκάθαρα τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Τοπικές Αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η προσέγγιση των πιο ευάλωτων στον πληθυσμό, η σημασία της ανθεκτικότητας, η ενεργός συμμετοχή και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουμε με αποτέλεσμα πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες), που οφείλονται στην κλιματική κρίση και αλλαγή.
• Αναγκαίο να καταστούν οι περιοχές μας υγιείς, ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικές και βιώσιμες.
• Σε κάθε Περιφέρεια και κάθε Δήμο οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε καλές συνθήκες διαβίωσης και πρόσβαση σε ποιοτικές.
• Όλα τα παιδιά να έχουν ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή τους ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση της οικογένειάς τους.
• Οι Τοπικές Αρχές είναι κομβικής σημασίας για να μπορέσουν οι κοινωνίες μας να ανταποκριθούν και να ανακάμψουν από αυτήν την άνευ προηγουμένου πρόκληση που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο πλανήτης.
• Οι πόλεις έχουν κρίσιμο ρόλο στην ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, στην βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την προστασία του πλανήτη και την διατήρηση της φροντίδας προς όλους.
• Καλούμε την Κυβέρνησή να υιοθετήσει μέτρα για μια οικονομία ευημερίας που αυξάνει τις ευκαιρίες για ανοδική κοινωνική κινητικότητα, βάζει την ισότητα στην υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο των στρατηγικών, μειώνει τις ανισότητες και εξασφαλίζει ειρήνη, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.
• Καλούμε το υπουργείο Υγείας να αναγνωρίσει τον ρόλο των Τοπικών Αρχών και να τον υποστηρίξει
• Ζητούμε από τον ΠΟΥ εκπροσώπηση στα όργανα διακυβέρνησης του οργανισμού με την συμμετοχή Περιφερειαρχών και Δημάρχων.
• Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που αντιμετωπίζουμε, αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμβάλει ενεργά στην επίλυση των προβλημάτων και εμείς οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι, δεσμευόμαστε ότι: Δεν μπορούμε να αποτύχουμε – Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω

Απονομές Επαίνων ΚΕΠ Υγείας

Κατά την ολοκλήρωση του συνεδρίου ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης απένειμε επαίνους στους δήμους μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ οι οποίοι έχουν προχωρήσει στη δημιουργία ΚΕΠ Υγείας. Τους επαίνους παρέλαβαν δήμαρχοι και εκπρόσωποι των δήμων. Την εκδήλωση της απονομής παρουσίασε η Δημοσιογράφος Ε. Φραγκάκη.  Αναλυτικά τους επαίνους έλαβαν:

Αγία  Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Αγίων Αναργύρων Καματερού, Αιγάλεω παραλαβή από το Δήμαρχο Γ. Γκίκα, Δήμος Αλεξανδρούπολης, Αλίμου, Αμαρουσίου, Ανατολικής Σάμου, Δήμος Αρταίων, Ασπρόπυργου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Βόλου, Γορτυνίας παρέλαβε ο δήμαρχος Σ. Κούλης,  Δάφνης Υμηττού, Διδυμοτείχου παρέλαβε ο δήμαρχος Π. Χατζηγιάννογλου,  Διονύσου παρέλαβε ο δήμαρχος Γ., Διρφύων  Μεσσαπίων παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Ψαθάς,  Δράμας, Ελευσίνας, Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου Αττικής, Ιλίου, Ιωαννιτών, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Καρύστου, Κεντρικής Κέρκυρας, Κηφισιάς, Κορινθίων, Λαρισαίων, Κρωπίας, Κοζάνης, Λαυρεωτικής, Λήμνου, Λυκόβρυσης Πεύκης, Μαραθώνος, Μεγαρέων παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Σταμούλης, Μεταμόρφωσης, Μοσχάτου Ταύρου, Νεάπολης Συκεών παρέλαβε ο Σίμος Δανιηλίδης, Νέας Προποντίδας, Μαρκοπούλου, Νέας Σμύρνης, Παιανίας παρέλαβε ο δήμαρχος Ι. Μάδης, Παλαιού Φαλήρου παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Φωστηρόπουλος, Πειραιά παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Μώραλης, Περιστερίου, Πεντέλης, Παπάγου Χολαργού, Πετρούπολης, Πυλαίας Χορτιάτη, Πύργου , Ρήγα Φεραίου, Σαλαμίνας παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Παναγόπουλος, Σαρωνικού, Σικυωνίων, Τεμπών παρέλαβε ο δήμαρχος Γ. Μανώλης, Φαρσάλων, Φιλοθέης Ψυχικού, Φλώρινας παρέλαβε ο δήμαρχος Β. Γιαννάκης, Φυλής, Χαλανδρίου, Χαλκιδέων, Ωρωπού. 

 

Εργασίες Συνεδρίου Σάββατο 8/101/2022

Το συνέδριο (Επισυνάπτεται το πρόγραμμα) για τρίτη ημέρα σήμερα πραγματοποιήθηκε σε 2 αίθουσες  με παράλληλες εργασίες με τα παρακάτω θέματα:

«Περιφέρεια Αττικής: Πρότυπη περιφέρεια πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου της δημόσιας υγείας», «Υγεία και ανάπτυξη με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης τουρισμός υγείας ευεξίας», «Καλές πρακτικές δήμων μελών του δικτύου».

Κατά τη Τρίτη και τελευταία ημέρα πραγματοποίησαν μεταξύ άλλων τοποθετήσεις και ομιλίες: 

Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ & Ι.Σ.Α, Νταίζη Παπαθανασοπούλου, NationalCoordinatorofWHOHellenicHealthyCitiesNetwork,

Σωτήρης       Παπασπυρόπουλος, Συντονιστής του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στην Περιφέρεια Αττικής, Ψυχίατρος, Μαρία Αϊδίνη, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., Ψυχολόγος,

Γιώργος Δημόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών,

Λουκία Κεφαλογιάννη Αντιπεριφερειαρχης Βόρειου Τομέα,

Νάνου Δήμητρα, Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών,

Θανάσης Αυγερινός Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής,

Γιάννης Κεχρής, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής, Μέλος ΔΣ ΙΣΑ

Ιωάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

Λάμπρος Μίχος, Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας

Παπαπαναγιώτου Μαρία, Δημοσιογράφος

Ιωάννης Λώλος, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Μαίρη            Καραμπέτσου Εργοθεραπεύτρια Msc, Προϊστάμενη Τμήματος Προστασίας Και Προαγωγής Της Δημόσιας Υγείας Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Μέλος Της Επιστημονικής Επιτροπής Του Εδδυππυ, Μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών, Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Της 50 Και Ελλάς

Χριστίνα Φωτοπούλου, Συντονίστρια ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ωρωπού

Ουρανία Ζαχαροπούλου, Διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλίμου-Ιατρός

Άρτεμις Τσίτσικα    Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Προγραμμάτων «Φιλικών» Για Εφήβους/Νέους Π.Ο.Υ. ΕΚΠΑ& Προγραμμάτων Κατάρτισης Του Υπουργείου Υγείας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (ΕΕΕΙ) Διευθύντρια ΠΜΣ «Στρ. Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας

Αμαλία Σουκουλη, Συντονίστρια Εδδυππυ Δήμου Κορινθίων

Αγγελική Μιχάλαρου, Επόπτρια Δημ. Υγείας – Υγιεινολόγος Msc Εφηρμοσμένης Δημ. Υγείας

Μαρία Μαζιώτη Δερματολόγος, Συνεργάτης Δήμου Σαλαμίνας

Παρασκευάς Πατσουρίδης, Δημ. Σύμβουλος Διδυμοτείχου, Μέλος ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ

Σπυρίδων Προβατάς        Μελος ΔΣ

Βασίλειος Τσιοπάνας       Ψυχολόγος Δήμου Πεντέλης

Ιωάννης Δατσέρης            Χειρούργος Οφθαλμίατρος Διευθύνων Σύμβουλος Ομμα

Νταίζη Παπαθανασοπούλου      Συντονίστρια Του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Για Τον Π.Ο.Υ, Μέλος Της Συμβουλευτικής Επιτροπής Του Π.Ο.Υ. Ευρώπης Για Τα Εθνικά Δίκτυα, Μέλος Επιστημονικής Επ. ΕΔΔΥΠΠΥ.               

Σταύρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης                                               

Γρηγόρης Κυριάκου          Γενικός Χειρουργός, Ιδρυτής Και Πρόεδρος Της Εταιρείας Αερομεταφοράς Ασθενών Στην Ελλάδα Της Gamma Air Medical

Χρήστος Βαλκανης Ιατρός Ορθοπαιδικός Μέλος Δς Εδδυππυ

Παναγιώτης Γιατζίδης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης, Μέλος ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ

Γιαννακού- Πάσχου Άννα, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας, Ταμίας ΕΔΔΥΠΠΥ  

Πολυτίμη Λεονάρδου Ιατρός Ακτινολόγος, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής Εντεταλμένη Για Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής

Μπαλής Δημήτρης            Δημοσιογράφος

Ιωάννης Αργυρός  Αντιδήμαρχος Δήμου Αγ Παρασκευής – Γυναικολόγος

Συμεών Δανιηλιδης Δημαρχος Νεάπολης- Συκεών   

Μπαμπάνας Αθανάσιος   Αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου   

Νίκος Παντελιάς Δημοτικός Σύμβουλος Αγίων Αναργύρων Καματερού

Εύη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος            

Δημήτρης Ανδρούτσος    Επισκέπτης Υγείας Δήμου Αγ. Βαρβάρας

Σιώρη Φανή, Σύμβουλος Δημάρχου Μεταμόρφωσης

Μιχελής Αγαμέμνων Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Κ.Α.Π.Η Παιανίας Εργοθεραπευτής MSc

Λουσίδης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Προαγωγής Υγείας Δήμου Μεταμόρφωσης, Ιατρός, Καρδιολόγος (ομιλία)

Φέρρας Ιωάννης, Ψυχολόγος Υγείας MSc, Μέλος Επιστημονικής Επ. ΕΔΔΥΠΠΥ (ομιλία)

Φωστηρόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Αντιπρόεδρος Β’ ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ

Ντόντη – Μπανιώρα Ευλαμπία Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των δύο Φύλων του Δήμου Καλαμαριάς (Zoom)

Νάσσου Φωτεινή, Δημοσιογράφος

Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία, Αντιδήμαρχος Σερρών (Ζοομ)

Ντούρου Μαρία, Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημ. Υγείας Δήμου Μεταμόρφωσης

Σκιαδοπούλου Γεωργία, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Δημοτικά Ιατρεία), Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας Δήμου Δάφνης-Υμηττού, Εκπαιδευτικός Α΄/Θμιας Εκπαίδευσης

Γκιζελή Αλίκη, Αντιδήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού

Σακουφάκη Μαρία  Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. στο  Δήμο Ξηρομέρου

Παπαζάχου Ηλέκτρα, Μέλος ΔΣ Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δικηγόρος

Κουβελάς Σ. Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής Οδοντιατρικής – Δ/νων Σύμβουλος Eurodentica S.A.

Τζερμιάς Χριστόφορος, Δερματολόγος

Σμυρλής Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών & Πρόεδρος ΔΣ, EnterpriseGreece (ομιλία)

Κλεινάκης Ιωάννης,  Προϊστάμενο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Γενικός Ιατρός (ομιλία)

Κωνσταντίνος Πάντος Πρόεδρος Κλινικής Γένεσις Αθηνών,Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής                                                 

Γιώργος Κακουλίδη Ceo Apollo Sa, Υπεύθυνος Επιτροπής Χρηματοδοτήσεων Elitour (ομιλία)                      

Παντελεήμων Κατσιφαράκης Διευθύνων Σύμβουλος Νεφροξενια Αε (ομιλία)     

Μηνοπουλος Κωνσταντίνος Αντιδημαρχος Ελληνικο-Αργυρουπολης

Ευλαλία Γκιώνη Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικών Υπηρεσιών             

Σοφια Αφενδρα       Ιατρος- Αντιδημαρχος Υγειας, Κοινωνικης Πολιτικης Και Ισοτητας Των Φυλων Δημου Διρφυων Μεσσαπιων

Σοφια Φουδουλη –Τζωτζη Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Βασιλειος Γιαννακης Δήμαρχος Φλώρινας

Θεοδωρακοπουλος Φωτιος Αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου         

Σπυρίδων     Κόλλιας         Αντιδήμαρχος Κρωπίας                

Λαδοπουλος Ιωαννης Πρόεδρος Δ.Σ. Χαλανδρίου

Ευστάθιος Κούλης,  Δήμαρχος Γορτυνίας, Ειδικός Γραμματέας       

Γκάτσου Λουκία, Δημοσιογράφος

Παναγιώτα Φέξη, Ψυχίατρος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Eaad – BestGrPartner, Eπαψυ

Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος Συλλόγου Σκελετικής Υγείας – Πεταλούδα

Αναστασία   Κ. Καδδά, Δρ. Κοινωνιολογίας Της Υγείας, Προϊσταμένη Του Τμήματος Κοιν. Αλληλεγγύης Της Δ/Νσης Δημ.Υγείας Και Κοιν. Μέριμνας Πε Δυτ. Τομέα Αθηνών

Σωτήρης       Παπασπυρόπουλος,         Συντονιστής Του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις Στην Περιφέρεια Αττικής, ΨυχίατροςΚωνσταντίνος Ευαγγελόπουλος, Διευθυντης Δημ.Υγειας

Σταυρούλα   Γαλανού, Τοπική Σύμβουλος & Λογοθεραπεύτρια Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

Δεσποινα Αϊβατζιδου – Ποριωτου, Αντιδημαρχος Κοινωνικης Πολιτικης Δ. Ηρακλείου Αττικής                       

Ευγενία-        Μηλιώνη       Ιατρός,  Δημ. Υγείας Εσυ – Προϊσταμένη Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Και Προαγωγής Υγείας Περ. Εν. Βορείου Τομέα Αθηνών   

Βασιλική       Ράπτη            Νοσηλεύτρια, Υπάλληλος Κεπ Υγείας Δήμου Μεγαρέων

Σταθάκου Αιμιλία, Δημοσιογράφος

 

Δείτε τις εργασίες του συνεδρίου στους παρακάτω συνδέσμους

6/10

https://www.youtube.com/watch?v=JoiB9rhRPvU

7/10 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

https://www.youtube.com/watch?v=6SSjO12ZFiw&feature=emb_imp_woyt

 7/10 ΑΙΘΟΥΣΑ Β

 https://www.youtube.com/watch?v=oGKjJE6egdo&feature=emb_imp_woyt

 8/10 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

https://www.youtube.com/watch?v=mHytbHl-vxU&feature=emb_imp_woyt

8/10 ΑΙΘΟΥΣΑ Β

https://www.youtube.com/watch?v=uYUiBWrAFmw&feature=emb_imp_woyt

DSC_0422_2
DSC_0508_3-1000x667
DSC_0371_3
DSC_0536_3
DSC_0741_3-1-1000x546
DSC_0762_3-1000x667
DSC_0780_3-1000x667
PST_0209-1000x718
PST_0574-1000x719
PST_8735-1000x719
PST_8917-1000x667
PST_9057-1000x667
PST_9078-1000x667
PST_9608-1000x667
PST_9701-1000x719
PST_9811-1000x667
PST_9830
PST_9972
εδδ09-1000x667
μαδ44-1000x667