Υπεγράφη σήμερα η σχετική απόφαση ένταξης από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Αριστείδη Σωτηρόπουλου

Γ. Πατούλης: «Στηρίζουμε κάθε ερευνητική και τεχνολογική προσπάθεια που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και συμβάλει μέσω της ακαδημαϊκής έρευνας στην επιστημονική πρόοδο προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών»

Η Περιφέρεια Αττικής και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ Α.E. (GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοινώνουν την υπογραφή της Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3,8 εκ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί σε δύο έτη.

Η σχετική απόφαση ένταξης του έργου υπεγράφη σήμερα από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΔΥΤΕ Αριστείδη Σωτηρόπουλου, της Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή, του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόση, του Project Manager της ΕΔΥΤΕ και υπεύθυνο του έργου Ά. Τράκο και υπηρεσιακών στελεχών.

Ο νέος ισχυρότερος υπερυπολογιστής που θα προκύψει θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών ευρείας κλίμακας, κυρίως σε τομείς της επιστήμης όπως: της επιστήμης υλικών, της χημείας-βιοχημείας, της κλιματολογίας, της  μετεωρολογίας, της μηχανικής μάθησης και της μηχανικής των ρευστών.

Το συγκεκριμένο έργο το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α΄)», δεδομένης της αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης σε υπολογιστική ισχύ, θα συμβάλει στην επέκταση του υφιστάμενου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων που διαθέτει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλών επιδόσεων στο κέντρο Δεδομένων στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μετά την υπογραφή πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δηλώσεις:

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

«Βασική προτεραιότητά μας στο πλαίσιο του ψηφιακού στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αττικής είναι η στήριξη κάθε ερευνητικής και τεχνολογικής προσπάθειας που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και συμβάλει στην επιστημονική πρόοδο και την ενίσχυση του ακαδημαϊκού έργου. Με την απόφαση που υπεγράφη σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έρχεται να συμβάλει και να ενισχύσει την εθνική προσπάθεια επέκτασης και αναβάθμισης του υπερυπολογιστή μέσω του οποίου υποστηρίζονται επιστημονικές εφαρμογές που σχετίζονται με τομείς της επιστήμης, όπως η μετεωρολογία, η μηχανική μάθηση και η βιοχημεία κ.α.. Με τους συνεργάτες μας, την Αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή, τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόση, συμβάλλουμε έμπρακτα και με σταθερά βήματα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στη δημιουργία της «ψηφιακής Περιφέρειας» με κεντρικό στόχο την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση του πολίτη. Αποφάσεις, όπως η σημερινή, όχι μόνο συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά βοηθούν και να επιταχυνθεί το έργο των εθνικών ερευνητικών μας ομάδων».

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Αριστείδης Σωτηρόπουλος,

Η επιτυχία του υπολογιστικού συστήματος ARIS οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για μεγάλη υπολογιστική ισχύ στην υποστήριξη ερευνητικών έργων μεγάλων δεδομένων και στη συνεχόμενη υποστήριξη και εκπαίδευση που παρέχει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η ΕΔΥΤΕ, με την υπογραφή της συγκεκριμένης απόφασης επέκτασης και αναβάθμισης του HPCARIS, θα διπλασιάσει ουσιαστικά την ισχύ του εθνικού υπερυπολογιστή, επιτυγχάνοντας σημαντική κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης σε υπολογιστική ισχύ. Η αυξημένη υπολογιστική ισχύς είναι αναγκαία  για την εξέλιξη και ανάπτυξη της έρευνας στις επιστήμες που κάνουν χρήση υπερυπολογιστικών συστημάτων (HPC). Μέσω ειδικών προγραμμάτων ενθαρρύνουμε την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και την αξιοποίηση υπερυπολογιστικών συστημάτων από ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ανέπτυξε και λειτουργεί, από το 2015, το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων στην Ελλάδα με την ονομασία ARIS (Advanced Research Information System), το οποίο δίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ερευνητών με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ταχύτητα εκτέλεσης υπολογισμών, αποθηκευτικό χώρο και μνήμη που δεν καλύπτουν οι απλοί υπολογιστές. Εδώ και επτά χρόνια, το υπερυπολογιστικό σύστημα ARIS αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας, υποστηρίζοντας επιστημονικές εφαρμογές ευρείας κλίμακας. Το ποσοστό χρήσης του έφτασε το 100% σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του, ενώ η μέση ετήσια χρήση των πόρων του ξεπερνά το 94%. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μέχρι σήμερα, έχουν αποδοθεί 650 εκατομμύρια core ώρες (ώρες υπολογιστικής επεξεργασίας) σε 880 ερευνητικά έργα στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.) είναι τεχνολογικός φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών, την σύνταξη και υλοποίηση την εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Κατέχει κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα, αξιοποιώντας εμπειρία 24 ετών λειτουργίας στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής και εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Επισυνάπτονται οι σχετικές φωτογραφίες:

DSC_2899-1000x667
DSC_2906-1000x667
DSC_2912-1000x667
DSC_2934-1000x667
DSC_2946-1000x667