Αναφορικά με όσα ψευδή, συκοφαντικά και ανυπόστατα, αναφέρονται σε σημερινό δημοσίευμα (26 Οκτωβρίου 2023) της ηλεκτρονικής εφημερίδας «POLITICAL www.political.gr»και ανεξάρτητα της ελαχίστης έως ανύπαρκτης επισκεψιμότητάς της-περί, δήθεν, απευθείας ανάθεσης:

1. Του έργου «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2023-2025)», προϋπολογισμού 5.645.151,20 € (πλέον ΦΠΑ)»,  λεκτέα τα ακόλουθα:

Πρώτον, στο διαγωνισμό δεν συμμετείχε η υπόψη εταιρεία μεμονωμένα, αλλά σε ένωση με την εταιρεία «ΑΛΚΤΗΡ Α.Ε.»

Δεύτερον, εγκεκριμένη υπεργολάβος της «DMP AE», με ποσοστό 50,7%, είναι η εταιρεία «YUNEX AE» (καθολική διάδοχος της SIEMENS AE), η οποία λειτουργεί και συντηρεί τα ηλεκτρονικά συστήματα του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και συνεχόμενα, από το έτος 2004 έως σήμερα.

Τρίτον και κυριότερον, προσφυγή κατά της διακήρυξης του υπόψη διεθνούς διαγωνισμού απορρίφθηκε και από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ 605/2023) και από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (ΔΕφΑθ 1369/2023), ενώ η όλη διαγωνιστική διαδικασία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 442/2023 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


2. Η αναφερόμενη ως «Ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων 10.000.000,00 ευρώ», αφορά σε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, που διενεργήθηκε για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2023 και 2024 στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, λεκτέα τ΄ακόλουθα:

  Η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Περιφέρειας Αττικής και, μάλιστα, κατόπιν απαίτησης του Περιφερειάρχη Αττικής, οι τιμές του προϋπολογισμού μελέτης ορίσθηκαν μειωμένες κατά 40%, σε σχέση με τις τιμές του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, από την εποχή των προηγούμενων διοικήσεων.

– Σε αντίθεση με όσα παραπλανητικά και συκοφαντικά αναφέρονται στο ανωτέρω δημοσίευμα και όπως αναμφίβολα προκύπτει από τα έγγραφα του διαγωνισμού, οκτώ (8) συνολικά οικονομικά φορείς συμμετείχαν στο διαγωνισμό αυτό, με διάθεση μηχανημάτων τους και όχι ένας.

– Μάλιστα, πρόκειται για φορείς που ανήκουν στο Μητρώο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και οι οποίοι εκμισθώνουν στην Περιφέρεια Αττικής τα απαραίτητα μηχανήματα, σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων.

 

3. Τέλος, σε σχέση με την απευθείας ανάθεση των 37 χιλιάδων ευρώ της μίσθωσης γερανού στην εταιρεία DMP, η συγκεκριμένη πραγματοποιήθηκε για την άμεση αποσυμφόρηση του Κηφισού και για να καλύψει το διάστημα μέχρι την υπογραφή της σύμβασης για τη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

 

Ως προς το προαναφερόμενο δημοσίευμα έχουν ενημερωθεί σχετικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μας να προβούν σε ενέργειες νομικές, ώστε να προστατευθούμε από τους κοινούς συκοφάντες και υβριστές.